Oddajte pobudo

Poročila

Petnajsto (15.) poročilo o realizacij ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (april 2023), PDF

Štirinajsto (14.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (marec 2022)

Trinajsto (13.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (marec 2021)

Poročilo o izpolnjevanju zahtev iz Resolucije o normativni dejavnosti

Dvanajsto (12.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (marec 2020)

Enajsto (11.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (marec 2019)

Deseto (10.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (marec 2018)

Poročilo pregleda regulatornih politik v Republiki Sloveniji (OECD, marec 2018)

Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 4. 6. 2010 in 31. 12. 2014 (marec 2017)

Deveto (9.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (januar 2017)

Osmo (8.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (oktober 2016)

Publikacija Znižanje zakonodajnih bremen v obdobju 2009 - 2015 (maj 2016)

Sedmo (7.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (junij 2016)

Šesto (6.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (februar 2016)

Vključevanje javnosti v pripravo predpisov – Mednarodna analiza pravnega okvirja z izborom dobrih praks

Peto (5.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Četrto (4.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Tretje (3.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Poročilo o napredku na projektu Enotna kontaktna točka (EKT) v letih 2013 in 2014 (3. 12. 2014)

Drugo (2.) poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

Prvo poročilo (1.) o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti z ukrepi po področjih

Poročilo o napredku na prenovi zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev v letu 2013 (april 2014)

Analiza uvedbe e javnih naročil:

Poročilo o stanju realizacije ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev (december 2013)

Drugo kvartalno poročilo o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir

Vmesno poročilo o stanju realizacije I. paketa ukrepov prenove zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev na področju obrti, turizma in gradbeništva, sklep Vlade RS, 30.5.2013

II. Paket ukrepov (popis in ukrepi za spremembo zakonodaje reguliranih dejavnosti in poklicev na področju detektivske dejavnosti, nepremičninskega posredovanja, dejavnosti šol vožnje, odvetništva, geodetske dejavnosti in veterinarstva

I. Paket ukrepov (sprememba zakonodaje reguliranih dejavnosti na področju obrti, turizma in gradbeništva)

Poročilo o izvedenih aktivnostih projekta "EKT" od junija do decembra 2012

Program dela medresorske delovne skupine za prenovo zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicev (SPPD)

Prvo kvartalno poročilo o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir 

Prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje zakonodajnih bremen za leti 2012 in 2013, Načrt ukrepov 2012 - 2013,sklep Vlade RS, 5.7.2012

Vmesno poročilo o izvajanju nalog in realizaciji ciljev na področju priprave boljših predpisov ter Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 za leto 2011, Priloga (1, 2, 3), Slep Vlade RS, 2.2.2012

Zbirna tabela - Načrt realiziranih in načrtovanih ukrepov (Načrt ukrepov 2011)

Tabela realizacije ukrepov

Poročilo o izvedeni III. fazi Akcijskega programa

Poročilo o izvedeni II. fazi Akcijsekga programa

Poročilo o odpravi administrativnih ovir - mnenja od 1.1. do 30.6.2010 (statistični podatki in grafi)

Poročilo o realizaciji nalog MDS za področje priprave boljših predpisov (jan 09 do nov 09)

Poročilo o odpravljenih administrativnih ovirah in poenostavitvah v obdobju od 1.1.2009 do 31.10.2009

Prvo poročilo o realizaciji Programa ukrepov za odpravo administrativni ovir v letu 2007 in drugo dopolnjeno poročilo o realizaciji ukrepov odrpave administrativnih ovir v letu 2006

Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir v letu 2008 in 2009

Poročilo o odpravljenih administrativnih ovirah v letu 2006

Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir v letu 2007

Seznam odpravljenih administrativnih ovir v letu 2005