Oddajte pobudo

Realiziranih že 295 ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje

Grafi v obliki stolpa, krivulje, ploščinski, črtni. Napis Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, na desni strani slovenski grb ter zastava Evropske unije. Napis 13. poročilo o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov, pod napisom so trije vodoravni stolpci. V prvem je navedeno 72,2%, realizirano, v drugem 23,2, delno realizirano, 4, 6%, nerealizirano. Spodaj napis Ukrepi, ki državljanom in podjetjem olajšajo poslovanje z državo nudijo nove priložnosti, dvigujejo konkurenčnost in izboljšujejo zakonodajno okolje.

S ciljem krepitve rasti gospodarstva, povečevanje konkurenčnosti podjetij, vzpostavitve stabilnega domačega poslovnega okolja in privlačnosti za investitorje, se je Vlada Republike Slovenije 17. marca 2021 seznanila z 13. poročilom o realizaciji ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Stanje realizacije 409 ukrepov na dan 31. 12. 2020:

  • realiziranih 295 ukrepov (72,2 %);
  • delno realiziranih 95 ukrepov (23,2 %);
  • nerealiziranih 19 ukrepov  (4,6 %).

Spremljanje stanja realizacije ukrepov po letih kaže zadovoljiv napredek, saj se je v zadnjem poročevalckem obdobju število realiziranih ukrepov povečalo za 18 ukrepov. Ob primerjavi se je zaznal tudi napredek na področju delno realiziranih ukrepih, saj se so aktivnosti v smeri realizacije na novo pričele izvajati na 3 ukrepih. Enotna zbirka ukrepov se redno dopolnjuje z novimi ukrepi, in sicer se je v zadnjem poročevalskem obdobju dopolnila z 21 novimi ukrepi.

Ped pomembnejšimi na novo realizirani ukrepi v zadnjem obdobju so:

  • Sprejem akcijskega načrta - Izobraževanje za gospodarstvo
  • Vzpostavitev internetnih dražb na sodiščih
  • Vzpostavitev avtomatske izmenjave podatkov med sistemoma eVŠ, CEUVIZ in študentskimi servisi
  • Izboljšanje karierne orientacije mladih
  • Odprava dodatnega davka na motorna vozila
  • Sprememba načina 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov oziroma liberalizacija cen naftnih derivatov

K realizaciji zastavljenih ukrepov je med drugim pripomoglo povečano zavedanje o pomenu realizacije teh ukrepov, ki državljanom oziroma podjetjem olajša poslovanje z državo, nudijo nove priložnosti, dvigujejo konkurečnost in nenazadnje izboljšujejo tudi zakonodajno okolje.

Napredek stanja realizacije posameznih ukrepov lahko spremljate na spletni strani Enotna zbirka ukrepov in na portalu STOP Birokraciji.