Oddajte pobudo
AKTUALNO
Prispevajte k poenostavitvam z oddano pobudo 
Primeri dobrih praks

STOP birokraciji

Boljši predpisi so pomembni za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja, ki je minimalno obremenjujoče, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, pospešuje odprtost trga, izboljšuje standard in povečuje transparentnost.

Naše poslanstvo je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetij ter s tem prispevati k znižanju stroškov.

Izračunajte stroške, ki vam jih povzroča birokracija.

Dobre prakse

S pomočjo oddanih pobud in realiziranih ukrepov nam je skupaj z vami že uspelo prihraniti na letni ravni več kot 420 mio EUR.

Predlagajte nove pobude in spremljate njihovo realizacijo. Skupaj ustvarjamo dobre prakse na področju boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja.

Oddane pobude


Datum oddaje: 25. 10. 2020

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Pridobitev dokumenta E104 ob vrnitvi v Slovenijo iz zaposlitve v Romuniji

Spoštovani, bila sem zaposlena v drugi državi EU (Romuniji) pri tujem delodajalcu in ob odpovedi delovnega razmerja sem pravočasno pričela z zbiranjem dokumentov, ki jih potrebujem za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji,...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 10. 2020

Pristojni organi: MOP

Opremljanje aglomeracij z individualnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami

V skladu z 19.a členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode se lahko na aglomeracijah s skupno obremenitvijo manjšo od 500 PE, v kolikor se ugotovi, da je stroškovno upravičeno, izvedejo individualne male komunalne čistilne...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 10. 2020

Pristojni organi: MDDSZ, SVRK

Pobuda spremembo oddaje zahtevkov za izplačilo na operacijah, ki so sofinancirane s sredstvi EKP - MDDSZ

Pobuda spremembo načina oddaje zahtevkov za izplačilo na operacijah, ki so sofinancirane s sredstvi EKP MDDSZ je vzpostavil svojevrsten sistem oddaje avansnih zahtevkov, kjer morajo upravičenci z oddajo avansih zahtevkov čakati do plačila...

Preberite več

Novice

26. 10. 2020

Večja transparentnost pri javnih naročilih

Zainteresirani javnosti bo omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih na podlagi postopkov javnega naročanja.

Preberite več

19. 10. 2020

eRačun - poenostavitev plačevanja z enim plačilnim nalogom

Ministrstvo za finance je iz Enotne zbirke ukrepov realiziralo ukrep plačevanje davkov in prispevkov z enim plačilnim nalogom.

Preberite več

14. 10. 2020

Ukinitev 14 - dnevnega določanja cen naftnih derivatov

Vlada RS je s sklepom številka 30100-5/2020/2 z dne 23.9.2020, v celoti realizirala liberalizacijo trga naftnih derivatov v Sloveniji.

Preberite več
Vse novice

Dogodki

S sodelovanjem do boljših predpisov

Državna uprava mora zagotavljati učinkovite javne storitve za ljudi. Le te lahko pripravi z vključevanjem javnosti, ki jih posluša in upošteva. Za oblikovanje premišljenih in učinkovitih predpisov je vključevanje javnosti torej nujno potrebno.

Vključite se in oddajte svoje mnenje.