Oddajte pobudo
AKTUALNO
Prispevajte k poenostavitvam z oddano pobudo 
Primeri dobrih praks

STOP birokraciji

Boljši predpisi so pomembni za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja, ki je minimalno obremenjujoče, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, pospešuje odprtost trga, izboljšuje standard in povečuje transparentnost.

Naše poslanstvo je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetij ter s tem prispevati k znižanju stroškov.

Izračunajte stroške, ki vam jih povzroča birokracija.

Dobre prakse

S pomočjo oddanih pobud in realiziranih ukrepov nam je skupaj z vami že uspelo prihraniti na letni ravni več kot 420 mio EUR.

Predlagajte nove pobude in spremljate njihovo realizacijo. Skupaj ustvarjamo dobre prakse na področju boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja.

Oddane pobude


Datum oddaje: 15. 09. 2021

Pristojni organi: MF

uveljavljanje stroskov zaradi dela v tujini

Predlagam, da se pri izračunu dohodnine, poleg stroškov prevoza in malice, tistim ki delajo v tujini in se morajo testirati na svoje stroške vsakh 48 ur, ta strošek pri dohodnini prizna, saj je v Sloveniji to v breme delodajalca in ne delavca....

Preberite več

Datum oddaje: 09. 09. 2021

Pristojni organi: MJU

Odstop vloge pristojnemu organu

Predsedniku komisije za preizkus letne ocene je ocenjeni podal zaprosilo, da ga komisija skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja seznani z dokumenti v zadevi, s katerimi ocenjeni ni bil seznanjen. Predsednik komisije mu je...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 09. 2021

Pristojni organi: GURS, MOP

IZDAJA POTRDIL IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV

Spoštovani, predlagam poenostavitev postopkov za pridobitev celovitih podatkov iz zbirk zemljiške knjige in GURS. Trenutno je možna pridobitev npr. seznama vseh nepremičniv v lasti družbe le preko oddaje vloge po pošti oz. osebno. Predlagam...

Preberite več

Novice

16. 9. 2021

Z informativnimi izračuni do hitrejšega reševanje pravic iz javnih sredstev

S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev do učinkovitejšega načina odločanja o pravicah iz javnih sredstev.

Preberite več

13. 9. 2021

Komentirajte predpise v pripravi

Aktualni seznam predpisov v pripravi, ki jih lahko komentirate

Preberite več

1. 9. 2021

Novost pri preverjanju omejitev glede ustanavljanja družb in podjetnikov

V veljavo stopila določba glede preverjanja omejitev pri ustanavljanju družbe/podjetja v evidenci Tržnega inšpektorata RS

Preberite več
Vse novice

Dogodki

S sodelovanjem do boljših predpisov

Državna uprava mora zagotavljati učinkovite javne storitve za ljudi. Le te lahko pripravi z vključevanjem javnosti, ki jih posluša in upošteva. Za oblikovanje premišljenih in učinkovitih predpisov je vključevanje javnosti torej nujno potrebno.

Vključite se in oddajte svoje mnenje.