Oddajte pobudo
AKTUALNO
Prispevajte k poenostavitvam z oddano pobudo 
Primeri dobrih praks

STOP birokraciji

Boljši predpisi so pomembni za doseganje kakovostnega zakonodajnega okolja, ki je minimalno obremenjujoče, izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, pospešuje odprtost trga, izboljšuje standard in povečuje transparentnost.

Naše poslanstvo je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetij ter s tem prispevati k znižanju stroškov.

Izračunajte stroške, ki vam jih povzroča birokracija.

Dobre prakse

S pomočjo oddanih pobud in realiziranih ukrepov nam je skupaj z vami že uspelo prihraniti na letni ravni več kot 420 mio EUR.

Predlagajte nove pobude in spremljate njihovo realizacijo. Skupaj ustvarjamo dobre prakse na področju boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja.

Oddane pobude


Datum oddaje: 16. 02. 2024

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Nujne spremembe pri upravnih postopkih za tujce in upravnih organih

Spoštovani, predlagam spremembe na področju migracij in zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Menim da so nekatere določbe povsem neustrezne in povsem neživljenjske ter v veliko breme tujcem kot delodajalcem. Namreč ko tujec pridobi pravico do...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 02. 2024

Pristojni organi: MZ, ZZZS

RAZLOG ZADRŽANOSTI - Neskladnost razloga med bolniškim listom in odločbo ZZZS

Spoštovani, Pri našem delu se večkrat srečujemo s težavo, da prejeti bolniški list za delavca, ki je izdan s strani osebnega zdravnika, za zadržanost na podlagi obstoječe odločbe ZZZS, nima opredeljenega ustreznega razloga zadržanosti....

Preberite več

Datum oddaje: 26. 01. 2024

Pristojni organi: MKGP, MNVP

Izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Spoštovani, naša občina ima vodne vire za oskrbo s pitno vodo zaščitene z občinskima odlokoma o zaščiti vodnih virov na območju občine iz let 1985 in 2002. Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002 s spremembami) v 74. členu predpisuje, da...

Preberite več

Novice

7. 2. 2024

Objavljen je osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Objavljen je osnutek Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033, ki ga je pripravila strokovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca.

Preberite več

5. 2. 2024

Komentirajte predpise v pripravi

Preberite več

30. 1. 2024

Komentirajte predpise v pripravi

Preberite več
Vse novice

Dogodki

S sodelovanjem do boljših predpisov

Državna uprava mora zagotavljati učinkovite javne storitve za ljudi. Le te lahko pripravi z vključevanjem javnosti, ki jih posluša in upošteva. Za oblikovanje premišljenih in učinkovitih predpisov je vključevanje javnosti torej nujno potrebno.

Vključite se in oddajte svoje mnenje.