Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 27. 03. 2023

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDDSZ

Prošnja za elektronsko oddajanje prijavo gradbišč na Inšpektorat za delo

Pred začetkom gradnje je potrebno prijaviti začetek gradnje na Inšpektorat za delo: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-gradbisca-pred-zacetkom-dela/ s čimer se seveda strinjam. Moti me le način izvedbe prijave, ker jo je še vedno...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 03. 2023

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Ukinitev obvezne članarine za Zdravniško zbornico

Spoštovani.  S tem pismom izražam svojo prošnjo za ukinitev obveznega plačila prispevkov zdravnikov za članstvo v zdravniški zbornici. Menim, da bi moralo biti članstvo v zdravniški zbornici prostovoljno in da bi morali biti zdravniki...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 02. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MDDSZ, MF

Ukinitev minimalne osnove za prispevke ali izenačitev z minimalno plačo

Delavci z najnižjimi plačami plačujejo prispevke od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov. Že tako imajo nizke plače, potem morajo pa še plačati prispevke od razlike in s tem prejmejo še nižji neto. Če bi od tega vsaj kaj...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 02. 2023

Pristojni organi: MGTŠ

Opravljanje direktorske funkcije s strani upokojencev

Spoštovani, po trenutno veljavni zakonski ureditvi, osebe v pokoju ne smejo več opravljati direktorske funkcije, lahko pa ostanejo prokuristi in/ali družbeniki v družbi z omejeno odgovornostjo. Dana omejitev prekomerno posega v položaj oseb, ki...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 06. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MF, ZPIZ

Poračuni in najnižja osnova za plačilo prispevkov za zaposlene

Pozdravljeni. Najprej je treba uskladiti mnenja javnih organov glede najnižje osnove za plačilo prispevkov in poračunavanja le te. Nekateri organi (MDDSZ) so mnenja, da obveznost poračuna prispevkov od razlike do minimalne osnove za obračun...

Preberite več