Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 01. 07. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Brezplačna vozovnica Slovenija

S ciljem odpravljanja birokratskih postopkov je v dobi digitalnih tehnologij povsem nerazumen postopek za pridobitev brezplačne vozovnice za medkrajevni prevoz za upokojence, starejše od 65 let. Vse upravičene kategorije namreč že posedujejo...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 06. 2020

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MDDSZ

Ad futura - pospešitev izbire štipendiranja

V predlogu podajamo pobudo za odstranitev birokratskega zapletanja pri dodeljevanju štipendij sklada Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Imeli smo veliko primerov študentov, ki jih je navedena...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 06. 2020

Pristojni organi: MGRT, MKGP

Obvezna certifikacija po shemi IK za gorške hrustavke

Spoštovani! Po tržnicah v Sloveniji je veliko prekupčevalcev s češnjo ti. goriško hrustavko. Nima smisla se spuščati v debato, da je na tržnicah danes že skoraj vse goriška hrustavka. Del certifikacije je masna bilanca, ki omogoči...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Vinjete in prodaja avtomobila

Spoštovani, zanima me, kako to, da voznik, ki je v koledarskem letu že kupil vinjeto, v primeru zamenjave avtomobila oz. nakupa novega vozila in prodaje starega, ne more uveljaviti vinjete, ki jo je že kupil? Se pravi, da bi s potrdilom,...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MGRT

Nova deskriptor v kategoriji trgovine v AJPES

Predlagam, da se v AJPES v kategorijo G (TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL) umesti nov deskriptor "Trgovina z ekološkimi živili, krmo in sadilnim materialom". Brez tega deskriptorja NŽD ne bi smeli tržiti ekoloških...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Barvno različna osebna izkaznica za osebe mlajše od 18 let

V današnjem času je veliko govora okoli nakupov tobačnih in alkoholnih proizvodov s strani mladoletnih oseb, kjer tak nakup izvajajo posebne skupine, ki načrtno ciljajo nosilce dejavnosti z razlogom, da jih kasneje prijavijo pristojnim organom....

Preberite več

Datum oddaje: 04. 06. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Debirokratizacija

Predlagam vam tri hitre izboljšave: - odpravo obveznega ePobota pri Ajpes; ePobot naj ostane, le naj ne bo obvezen, da ne bo predmet glob podjetjem; - odpravo davčnega potrjevanja računov. Če pa to ni možno, pa vsaj: nedvoumno določilo, da: *...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 06. 2020

Področje: Kohezija

Pristojni organi: SVRK

Izplačila zahtevkov za izplačila iz sredstev evropske kohezijske politike

Spoštovani, predlagam vam natančnejšo definicijo oz. objavo avtentične razlage 5. odstavka 29. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 05. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Naročanje strank Upravna enota Ljubljana

Predlagam, da tudi po izrednih razmerah na Upravni enoti Ljubljana ostane naročanje strank na točno določeno uro. Mogoče bi razmislili o elektronskem naročevanju preko spletne strani poleg telefonskega, tako kot imajo to urejeno živilske...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 06. 2016

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU, MNZ, MZ

Kolesarske prireditve na cestah

Primer dobre prakse v Avstriji in predlogi (v korist organizatorjem) za poenotenje v RS. Kolesarski klubi v Republiki Sloveniji, kot tudi Kolesarska zveza sama organizirajo v RS več sto različnih kolesarskih prireditev na različno...

Preberite več