Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 15. 09. 2021

Pristojni organi: MF

uveljavljanje stroskov zaradi dela v tujini

Predlagam, da se pri izračunu dohodnine, poleg stroškov prevoza in malice, tistim ki delajo v tujini in se morajo testirati na svoje stroške vsakh 48 ur, ta strošek pri dohodnini prizna, saj je v Sloveniji to v breme delodajalca in ne delavca....

Preberite več

Datum oddaje: 07. 09. 2021

Pristojni organi: GURS, MOP

IZDAJA POTRDIL IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV

Spoštovani, predlagam poenostavitev postopkov za pridobitev celovitih podatkov iz zbirk zemljiške knjige in GURS. Trenutno je možna pridobitev npr. seznama vseh nepremičniv v lasti družbe le preko oddaje vloge po pošti oz. osebno. Predlagam...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Pristojni organi: MOP, MZ

Obveznost dobavitelja pitne vode k elektronskemu obveščanju o izrednih dogodkih

Dober dan. Pravilnik o pitni vodi navaja, da kadar obstaja sum na skladnost pitne vode iz vodovodnega omrežja, mora upravljavec v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Pristojni organi: MF

Plačevanje prispevkov preko trajnika

Predlagam, da se za mesečno plačevanje prispevkov s.p.-jem ponudi možnost plačevanja preko trajnika. Podjetniki, ki se trenutno nahajamo zunaj meja Republike Slovenije, imamo zaradi hudih varnostnih ukrepov pri dostopanju do e-banke hude...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 08. 2021

Pristojni organi: MP

ZVEtL na občinskih parcelah

Zanima me postopek vpisa služnostne pogodbe za GJI (gospodarsko javno infrastrukturo) na občinskih parcelah, če je na njih vpisana plomba za ZVEtL. Nameravan poseg ne tangira območja, ki je predmet ZVEtLa. Na splošno je problem vseh plomb v ZK,...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 07. 2021

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, MZ

Pomoč pri urejanju dokumentacije na podlagi pooblastila prosilca

Predlagam, da bi za osebe, ki nimajo sorodnikov, bližnjih oz. so sami nezmožni urejali razne uprave in ostale obveznosti, ki jim jih nalaga zakonodaja, preuči možnost uvedbe osebnih pomočnikov. Osebni pomočniki bi bili pooblaščenci te osebe,...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 06. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MF, ZPIZ

Poračuni in najnižja osnova za plačilo prispevkov za zaposlene

Pozdravljeni. Najprej je treba uskladiti mnenja javnih organov glede najnižje osnove za plačilo prispevkov in poračunavanja le te. Nekateri organi (MDDSZ) so mnenja, da obveznost poračuna prispevkov od razlike do minimalne osnove za obračun...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 05. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Neoznačene kuverte

Predlagam, da bolnišnice pacientom pošiljajo pošto v neoznačenih kuvertah. To je bolj obzirno do pacienta, hkrati pa pomeni prihranek za bolnišnico!

Preberite več

Datum oddaje: 16. 01. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: GURS, MJU, MOP, MP

Dopolnitev delovanja e-uprave pri oddaji premoženjskega stanja skladno z ZIntPK

Spoštovani! Te dni sem pomagal zavezancu pri oddaji premoženjskega stanja (skladno z ZIntPK). Lahko pohvalim to, da se je zadeva letos prvič uredila prek portala e-uprava. Imam pa veliko grajo na način vnosa. Zavezanec mora vnesti vsako svojo...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 12. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Ocenjevanje uslužbencev javne uprave

Nekateri javni uslužbenci. še posebej na upravnih enotah, delujejo vse prej kot prijazno in strokovno in dostikrat izven svojih pooblastil. Ker imam pri svojem delu zelo dosti opravka z uradniki v tujini, moram na žalost ugotoviti, da je...

Preberite več