Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 16. 02. 2024

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Nujne spremembe pri upravnih postopkih za tujce in upravnih organih

Spoštovani, predlagam spremembe na področju migracij in zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Menim da so nekatere določbe povsem neustrezne in povsem neživljenjske ter v veliko breme tujcem kot delodajalcem. Namreč ko tujec pridobi pravico do...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 02. 2024

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

RAZLOG ZADRŽANOSTI - Neskladnost razloga med bolniškim listom in odločbo ZZZS

Spoštovani, Pri našem delu se večkrat srečujemo s težavo, da prejeti bolniški list za delavca, ki je izdan s strani osebnega zdravnika, za zadržanost na podlagi obstoječe odločbe ZZZS, nima opredeljenega ustreznega razloga zadržanosti....

Preberite več

Datum oddaje: 13. 01. 2024

Pristojni organi: MGTŠ, MP

Dopolnitev 3. odst. 10a. ZGD-1

Spoštovani! Predlagam, da se omejitev iz. 3. odst. 10.a. člena ZGD-1 omeji na 5 let. V praksi namreč stečajni postopki-ne po krivdi družbenika, trajajo tudi desetletja, družba pa je ves čas vpisana na seznam neplačnikov. Tako dolga prepoved...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 12. 2023

Pristojni organi: MP

Obveščanje o postopku zaradi vzpostavitve etažne lastnine

Živim v stolpnici v Ljubljani. Pred kratkim sem dvakrat prejela "Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine". Enkrat od sodišča, drugič od upravnika stolpnice. Tudi nekaj prijateljev je prejelo taka obvestila. To je podvajanje...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2023

Pristojni organi: MDDSZ

Predlog za zakonsko izjemo pri elektronskem beleženju delovnega časa za gledališča

Spoštovani, v gledališču, ki ima specifične delovno ustvarjalne procese smo imeli že z obstoječimi zakonskimi predpisi velike težave. Zato v imenu stroke prilagam predlog, da se gledališča izvzamejo iz predpisa o obveznem elektronskem...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 11. 2023

Pristojni organi: MJU

Javni razpisi

Pri prodaji javnega premoženja - predvsem premičnine, predstavniki javnih ustanov, ne dovolijo prijaviteljem, da so prisotni tekom odpiranja ponudb. S tem načrtno onemogočajo transparentnost postopka. Potrebno je enostavno in po hitrem postopku...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 11. 2023

Pristojni organi: MJU

Nujno sprejeti zakon proti zapletenim besedam

Na osnovi pozitivne prakse iz Nove Zelandije predlagam zakon, ki bo iz birokracije odstranil žargon in zapleten jezik. Nujno potrebujemo zakon ki bi omogočil poslavljanje od veličastnih memorandumov in dolgih besed ter omogočanje različnih...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 11. 2023

Pristojni organi: MDDSZ, MDP, MZ

Poenostavitev postopka pridobitve vrednotnice za tehnične pripomočke

Imam 4 predloge:  1. Invalidna oseba mora vlogo za tehnični pripomoček po pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila vložiti osebno na upravni enoti, na katero se je poprej potrebno naročiti. Elektronska vložitev navedene...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2023

Pristojni organi: MDDSZ, MZ

Predlog za odpravo administrativnih ovir pri pridobitvi vrednotnic za tehnične pripomočke za invalide

Spoštovani, Predlagam, da se poenostavi pridobitev vrednotnice za tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov in Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Ko invalidna oseba...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 09. 2023

Pristojni organi: MDDSZ, MDP, MGTŠ, MKRR, MSP

Oživitev obmejnih območij

Predlagam oživitev obmejnih območij, da se ustvarijo stanovanjska območja, ki so sicer zapuščena, ki bi se dajala v najem oziroma prodajo, kjer bi se lahko naselil domači ali tuji digitalni nomadi, ki opravljajo spletno delo od doma, hkrati pa...

Preberite več