Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 06. 01. 2015

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Dopolnitev Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu

Pozdravljeni. Predlagam dopolnitev novega zakona, ki obravnava osebno dopolnilno delo: Seznam del je razširjen, dodali bi še občasni raznos nenaslovljenih pošiljk. Izdelovalcem izdelkov domače in umetne obrti bi se v obračunu dohodnine morali...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 12. 2014

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Izpolnjevanje vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode

Pozdravljeni. Zanima me, ali oziroma zakaj morajo kmetje vsako leto izpolniti vlogo za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za vode, glede na to, da so vsi podatki dostopni iz javnih evidenc in jih kmetje samo prepišejo v vlogo (potrdilo iz...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 09. 2014

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Omogočiti olajšavo v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov

Olajšave za samozaposlene: predlagam, da omogočite olajšave v začetku poslovanja pri plačevanju prispevkov za socialno varnost tudi tistim, ki so pred leti že opravljali popoldansko dejavnost, pa so jo že zaprli pred začetkom veljavnosti...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 09. 2014

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT

Dodatna oblika samozaposlitve

Predlagam, da se izdela oblika samozaposlitve za manjši obseg dela tako, da bi bile dajatve in prispevki za polovico nižji od dosedajnih. Moja izkušnja kaže, da mi bo uspelo v naslednjih mesecih zaračunati mesečno največ do 1.000 eur. Ker...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 04. 2014

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MDDSZ, MzI, MK, MOP

Popis zapuščenih vasi in hiš

Pozdravljeni. V Sloveniji imamo kar nekaj zapuščenih vasi (na Primorskem, Dolenjskem, Štajerskem...), poleg tega pa imamo tudi precej hiš starih 100 in več let, ki so zapuščene in se podirajo, kažejo klavrno podobo kraja, predvsem na...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 01. 2014

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT

Odpiranje s.p.

Pozdravljeni. V Sloveniji živim že 2 leti in sem prosilec za mednarodno zaščito. Imam 4 mesece delovne dobe, kar pa je premalo za ustanovitev svojega podjetja, saj je predpisani minimum 9 mesecev delovne dobe. Rad bi odprl svoj s.p., saj...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 12. 2013

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Predlogi za občine

Pozdravljeni, posredujem vam predlog:   1. ko se sprejema urbanistični plan občin naj občine bolj razumno sprejemajo na katerih nepremičninah uveljavljajo predkupno pravico, ker je potrebno za vsako nepremičnino na kateri ima občina...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 11. 2013

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sprememba popoldanskega s.p.

Stop birokraciji in sivi ekonomiji naenkrat! Imamo popoldanske s.p. za katere plačujemo minimalne prispevke in jih lahko imajo samo zaposleni, kar pa je za današnje razmere čisti lapsus. Spremeniti ta popoldanski s.p. tako, da ga lahko odpre...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2013

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MOP

Uporaba podatkov, ki so v bazi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

  Sem predstavnica podjetja, ki je vložilo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Kot dokazilo za odkup domače surovine smo predložili pogodbe, ki jih imamo podpisane z našimi kmetijskimi zadrugami. Ti podatki za dokazovanje surovin...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 09. 2013

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Lastništvo motornega vozila

Spoštovani. Pri urejanju lastništva motornega vozila smo naleteli na absurdno situacijo. In sicer osebno vozilo je bilo odjavljeno še v času ZVCP (starega zakona) in je bilo v hrambi pri takratnemu lastniku. Vozilo ni bilo registrirano še do...

Preberite več