Oddajte pobudo

Predlog za odpravo administrativnih ovir pri pridobitvi vrednotnic za tehnične pripomočke za invalide

Pristojni organi: MDDSZ, MZ
  • 29. 09. 2023Pobuda objavljena

Pobuda

Spoštovani,

Predlagam, da se poenostavi pridobitev vrednotnice za tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov in Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila.

Ko invalidna oseba namreč želi vložiti vlogo za tehnični pripomoček, tega ne more storiti elektronsko, ampak se mora najprej naročiti na oddajo vloge na upravni enoti, kar senzorno ovirane invalide pomeni potrebo po komunikaciji, za gibalno ovirane invalide pa potrebo po tem, da opravijo pot. Menim, da bi dandanes lahko navedeni postopek opravili elektronsko, preko portala e-uprava, saj za to obstajajo vse možnosti.

Nadalje, ko oseba po nekaj tednih do nekoliko več kot mesecu dni prejme odločbo (upoštevati je potrebno poleg 30-dnevnega roka za rešitev vloge oz. v primeru, da je potreben posebni ugotovitveni postopek (komisija v primeru, da je pripomoček vreden nad 500 EUR, kar zdaj v inflacijskih razmerah v to kategorijo uvršča vse več pripomočkov) tudi čas, ko odločba potuje po navadni pošti, kar lahko po mojih izkušnjah traja do en teden), mora invalidna oseba še čakati na to, da poteče pritožbeni rok. Obstaja sicer možnost, da se odpovemo pravici do pritožbe, vendar pa navedeno po mojih izkušnjah ne skrajšuje časa čakanja na vrednotnice, saj se, vsaj v mojem primeru je bilo tako letos poleti, zaradi dopustov čaka tudi javnega uslužbenca, ki rešuje zadevo, da se vrne z dopusta. Vnaprejšnja dopoved pravici do pritožbe, tj. že ob oddaji vloge, pa zaradi možnosti, da javni uslužbenec na odločbi naredi napako, ne pride v poštev. Zakaj ne bi mogel za čas dopusta zadeve prevzeti drugi javni uslužbenec?  Predlagam torej, da se v primeru pozitivno rešene odločbe upravičencu takoj izdajo vrednotnice, saj se v navedenem primeru oseba nima zaradi česa pritožiti, v primeru, da je odločba delno pozitivna, pa se takoj izdajo vrednotnice, za katere je odločba pozitivno rešena. Tako bi se izognili nepotrebnemu in predolgemu čakanju v sistemu. Predlagam tudi, da bi se odločbe v primeru, da se oseba tako odloči, lahko pošiljalo elektronsko, v elektronski obliki. S tem bi se izognili času, ki ga navadna pošta potrebuje za dostavo pošiljk.
 

Odgovor še ni na voljo