Oddajte pobudo

V prihodnjem letu izdelava fotografij za osebne dokumente pri pristojnem organu

Izdelava fotografij za osebne dokumente na pristojnem organu predstavlja varnejši in enostavnejši postopek
Preberite več

e račun za plačevanje davkov in prispevkov

Z uvedbo možnosti plačevanja davkov in prispevkom z enim plačilnim nalogom preko e-računa, so ocenjeni prihranki v višini 530.146,44 evrov za različne…
Preberite več

Komentirajte predpise v pripravi

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun…

Preberite več

Po potrdilo o nekaznovanosti na splet

Z uvedbo poenostavitev na področju pridobivanja potrdil o nekaznovanosti, ocenjeni prihranki v višini 63 tisoč evrov tako v času kot tudi denarju za…
Preberite več

V letu 2022 nova e-osebna izkaznica

Nova e–osebna izkaznica bo vsebovala biometrične podatke ter elemente za e-poslovanje
Preberite več

Elektronska oddaja vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za delavce BIH in Srbije

Možnost uporabe elektronskih postopkov za pridobitev delovnega dovoljena za delavce BIH in Srbije premalo izkoriščena
Preberite več

Strateško predvidevanje prihodnosti – ključ do večje pripravljenosti držav na prihodnje izzive

V okviru slovenskega predsedovanja 18. in 19. poteka globalna konferenca, na kateri je upravljanje vlad prvič hkrati obravnavano z vidikov…
Preberite več

S postopno prenovo portala SPOT do boljših e-storitev, e-postopkov in enostavnejše uporabe portala

Prenavljamo portal SPOT – za vas! Na portalu SPOT (Slovenska poslovna točka) nadaljujemo celovito tehnično in vsebinsko prenovo portala. V teku je…
Preberite več

Z informativnimi izračuni do hitrejšega reševanje pravic iz javnih sredstev

S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev do učinkovitejšega načina odločanja o pravicah iz javnih sredstev.
Preberite več

Komentirajte predpise v pripravi

Aktualni seznam predpisov v pripravi, ki jih lahko komentirate
Preberite več

Novost pri preverjanju omejitev glede ustanavljanja družb in podjetnikov

V veljavo stopila določba glede preverjanja omejitev pri ustanavljanju družbe/podjetja v evidenci Tržnega inšpektorata RS
Preberite več

Komentirajte predpise v pripravi

Aktualni seznam predpisov v pripravi, ki jih lahko komentirate
Preberite več

Uredite elektronski naslov v Poslovnem registru Slovenije

Vpis in javna objava elektronskega naslova pri gospodarskih družbah je po novem Zakonu o gospodarskih družbah obvezna
Preberite več

Komentirajte predpise v pripravi

Objavljamo seznam predpisov v pripravi, ki jih lahko komentirate na e-Demokraciji
Preberite več

Poenostavljen postopek registracije s.p. za uporabnike, ki boste registrirali podjetje preko portala SPOT

Po novem lahko preko portala SPOT registrirate s.p. tudi v primeru, če je treba v postopku priložiti dokazila
Preberite več

Novi interventni ukrepi na področju gospodarstva in turizma

Novi interventni ukrepi izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19
Preberite več

Prihranki na področju predhodnega postopka pri presoji vplivov na okolje

Prihranki so ocenjeni za vlagatelje zahtevkov za predhodni postopek, Agencijo RS za okolje ter pristojne organe.
Preberite več

Kaj prinaša nov Zakon o urejanju prostora

Spremembe na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike
Preberite več

Kaj prinaša nov Gradbeni zakon

Nov Gradbeni zakon bo imel učinke na debirokratizacijo postopkov in digitalizacijo procesov
Preberite več