Oddajte pobudo

Vzpostavitev e-vročanja dokumentov državljanom

Od 23. novembra 2020 naprej na voljo poenostavljeno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki zahtevajo osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem…
Preberite več

Poenostavljeno pridobivanje Potrdila o prestajanju karantene na domu

Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu, sedaj najdete tudi na spletni strani NIJZ in portalu eUprave.
Preberite več

Poenostavitev pridobivanja EMŠO številke za tuje udeležence vzgoje in izobraževanja

Iz naslova nadgradnje aplikacije CEUVIZ, ki omogoča takojšen prevzem EMŠO številke tudi tujim udeležencem izobraževanja, znašajo letni prihranki…
Preberite več

Nagrajeni eBOL

eBOL je na Dnevih slovenske informatike prejel priznanje za odlično rešitev med dosežki na področju informatike.
Preberite več

Večja transparentnost pri javnih naročilih

Zainteresirani javnosti bo omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih na podlagi postopkov javnega naročanja.
Preberite več

eRačun - poenostavitev plačevanja z enim plačilnim nalogom

Ministrstvo za finance je iz Enotne zbirke ukrepov realiziralo ukrep plačevanje davkov in prispevkov z enim plačilnim nalogom.
Preberite več

Ukinitev 14 - dnevnega določanja cen naftnih derivatov

Vlada RS je s sklepom številka 30100-5/2020/2 z dne 23.9.2020, v celoti realizirala liberalizacijo trga naftnih derivatov v Sloveniji.
Preberite več

Pomembnost odprtih podatkov

Ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, 29. septembra 2020, je potekala okrogla miza o pomembnosti odprtih podatkov v sodobni digitalni družbi ter hkrati…
Preberite več

Strateški svet – predlogi za debirokratizacijo

Strateški svet za debirokratizacijo s predlogi ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.
Preberite več

POGLED NA IZOBRAŽEVANJE 2020 - Slovenija

OECD je 8. septembra 2020 uradno objavil mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju, ki daje najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih…
Preberite več

Mobilna aplikacija #Ostani Zdrav

Aplikacija #Ostani Zdrav pomaga pri zajezitvi in obvladovanju širjenja okužb z novim koronavirusom (SARS-CoV-2), zmanjšuje obremenjenost zdravstvenega…
Preberite več

Pregled enotnega trga EU - Slovenija izboljšala svoj rezultat

Enotni trg (Single Market Scoreboard) EU temelji na velikem številu zakonodaje, katerega vzporedno spremljajo nacionalni ukrepi držav članic, ki…
Preberite več

Poenostavitev postopka podaljšanja pravice do državne štipendije

Dijaki in študenti vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo le enkrat in ne več vsako leto. Za vsa nadaljnja leta šolanja o podaljšanju pravice…
Preberite več

Slovenija na 23. mestu razvitosti e-uprave

Organizacija združenih narodov je objavila najnovejši globalni pregled razvitosti e-uprave. Po indeksu razvitosti e-uprave je Slovenija tokrat…
Preberite več

Uvedba enotne brezplačne vozovnice

S 1. julijem 2020 je bil uveden brezplačen medkrajevni avtobusni in železniški potniški promet za upokojence, imetnike invalidske evropske kartice,…
Preberite več

Vloge in zahtevki Programa razvoja podeželja le še preko aplikacije E - kmetija

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je stopila korak naprej k poenostavitvi procesov, tako da je pot do izplačila sredstev preko Programa…
Preberite več

Slovenija napredovala na lestvici globalne konkurenčnosti

Švicarski inštitut za razvoj menedžmenta (IMD) je med 63 državami na lestvici svetovne konkurenčnosti Slovenijo uvrstil na 35. mesto, kar pomeni, da…
Preberite več

Realiziranih 24 dodatnih ukrepov

V letu 2019 je novo realiziranih 24 ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.
Preberite več

Odprta platforma "Fit for Future" in javno povabilo k sodelovanju

Odprto je javno povabilo k oddaji prijave za izbor strokovnjakov v skupino deležnikov v okviru platforme "Fit for Future", katere namen je…
Preberite več

Vpliv spremembe »Uredbe o delovnem času v organih državne uprave« na ministrstva

Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 44/19) omogoča uslužbencem državne uprave premakljiv delavni čas. Po spremembi…
Preberite več