Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 16. 02. 2024

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Nujne spremembe pri upravnih postopkih za tujce in upravnih organih

Spoštovani, predlagam spremembe na področju migracij in zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Menim da so nekatere določbe povsem neustrezne in povsem neživljenjske ter v veliko breme tujcem kot delodajalcem. Namreč ko tujec pridobi pravico do...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 02. 2024

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

RAZLOG ZADRŽANOSTI - Neskladnost razloga med bolniškim listom in odločbo ZZZS

Spoštovani, Pri našem delu se večkrat srečujemo s težavo, da prejeti bolniški list za delavca, ki je izdan s strani osebnega zdravnika, za zadržanost na podlagi obstoječe odločbe ZZZS, nima opredeljenega ustreznega razloga zadržanosti....

Preberite več

Datum oddaje: 26. 01. 2024

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP, MNVP

Izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Spoštovani, naša občina ima vodne vire za oskrbo s pitno vodo zaščitene z občinskima odlokoma o zaščiti vodnih virov na območju občine iz let 1985 in 2002. Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002 s spremembami) v 74. členu predpisuje, da...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2024

Pristojni organi: MNZ

Dokazilo

Zakaj moram dokazovati ravnanje z orožjem, kot slovenski častnik s činom polkovnika in priznano šolo Vojne akademije v Bileči 46. klase ter vojni veteran slovenske vojske. Zdi se mi ponižujoče. Lep pozdrav.

Preberite več

Datum oddaje: 24. 01. 2024

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Posredovanje zdravstvene dokumentacije

Še tri leta nazaj si poslal po e-pošti osebnemu zdravniku prošnjo, da pošlje zdravstveni karton za potrebe zdravniškega pregleda ob nastopu nove službe na določen naslov dotične zdravstvene službe. Zdaj dobiš od osebnega zdravnika po...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 01. 2024

Pristojni organi: MDP, MzI

Potrdilo o nekaznovanosti za voznika spremljevalca

Potrdilo o stanju kazenskih točk za voznika spremljevalca oddam zdaj preko e-vloge in čakam nekaj dni (skoraj en teden!), da mi ga poštar prinese, da grem na UE. Rešitev 1: vlogo elektronsko oddam in elektronsko prejmem (in sprintam). Rešitev...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 01. 2024

Pristojni organi: MGTŠ, MP

Dopolnitev 3. odst. 10a. ZGD-1

Spoštovani! Predlagam, da se omejitev iz. 3. odst. 10.a. člena ZGD-1 omeji na 5 let. V praksi namreč stečajni postopki-ne po krivdi družbenika, trajajo tudi desetletja, družba pa je ves čas vpisana na seznam neplačnikov. Tako dolga prepoved...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 01. 2024

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Enotno dovoljenje

Spoštovani, Danes, 12.01.2024 sem želela na UE, kot pooblaščena zastopnica za urejanje tovrstnih zadev, vložiti prošnjo za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za našega zaposlenega. Na že prej omenjeni UE, niso želeli...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 12. 2023

Pristojni organi: MGTŠ

Spodbujanje digitalnega poslovanja med državo in podjetji

Pozdravljeni, v našem podjetju se soočamo nepotrebno administracijo, saj se od nas zahteva še vedno v določenih primerih papirnato poslovanje z državo in to v času močnega spodbujanja digitalizacije z vseh smeri. Konkretno smo se prijavili na...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 12. 2023

Pristojni organi: MP

Obveščanje o postopku zaradi vzpostavitve etažne lastnine

Živim v stolpnici v Ljubljani. Pred kratkim sem dvakrat prejela "Obvestilo o postopku za vzpostavitev etažne lastnine". Enkrat od sodišča, drugič od upravnika stolpnice. Tudi nekaj prijateljev je prejelo taka obvestila. To je podvajanje...

Preberite več