Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 30. 03. 2020

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Poenostavitev postopkov sprejemanja OPN

Ob zajezitvi koronavirusa bo potrebno pospešeno izvajanje infrastrukturnih projektov. Po nekaterih občinah to ni mogoče, ker projekti v sedanjih Občinskih prostorskih načrtih niso predvideni, postopki spremembe Občinskih prostorskih načrtov...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 03. 2020

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Hrup toplotnih črpalk in motenje posesti

Smo žrtev emisij toplotne črpalke zrak/voda, ki je neustrezno montirana na parcelno mejo, med dve stavbi z navpičnimi stenami in površinami, ki odbijajo zvok in na strani, kjer imamo spalnice. Celo kurilno sezono nas moti hrup, bobnenje po celi...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 03. 2020

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Sprememba novega gradbenega zakona

Sprememba 116, 117 in 118 člena gradbenega zakona je nujna, za omilitev birokracije, ki ga je ta zakon prinesel. To so bili členi sprejeti zato da bi v Sloveniji uredili, legalizirali po njihovi novi razlagi, nelegalne objekte. Po novem zakonu v...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2020

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Ureditev transportnih razmer

Predlagam sprejetje zakona za ureditev transportnih razmer in nemoteno oskrbo ljudi in podjetij. Za vsa tovorna vozila, ki so v tranzitu skozi Republiko Slovenijo in imajo končni cilj izven območja Republike Slovenije in prevažajo blago na drug...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2020

Kategorija: Zdravstvo

Pristojni organi: MF, MZ, ZZZS

Predlog o kritju refundacij bolniških

Za zmanjšanje nepotrebnega administrativnega dela okrog refundacije bolniških, ki so v breme ZZZS (KI IMA DOSTOP DO VSEH POTREBNIH PODATKOV ZA NAREDITI REFUNDACIJO) predlagam, da se vse bolniške, ki gredo v breme ZZZS dejanski obračun in...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 03. 2020

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MJU

Peskovnik za visokotehnološka podjetja

Spoštovani, predlog temelji na vzpostavitvi regulatornega peskovnika, ki bi podjetjem omogočal razvoj in testiranje novih tehnologij in inovativnih poslovnih modelov z globalnim potencialom. Podjetjem bi bilo omogočeno za določen čas (2 ali 3...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 02. 2020

Pristojni organi: MGRT

Overjena potrdila najemodajalcev

Spoštovani, od najemnikov, ki imajo stalno bivališče in veljavno pogodbo o najemu se zahteva še eno potrdilo, ki mora imeti celo overjen podpis, da lahko opravlja dejavnost. To je birokratska ovira. Nekateri najemodajalci živijo...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 02. 2020

Pristojni organi: MF

Obvezni mesečni prispevki in samostojni podjetniki

Spoštovani, pri iskanju zaposlitve se nahajam v vse težji situaciji in razmišljam, da bi na trg vnovično stopil kot samostojni podjetnik. Težava nastane, ker država zahteva plačilo mesečnih prispevkov tudi takrat, ko podjetnik nima...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 02. 2020

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Oddajanje bilanc FURS-u in AJPES-u tudi klasično (ne zgolj v elektronski obliki)

Spoštovani, vlagam pobudo, da bi društva, ki imajo minimalen promet na svojem TR, lahko vlagala obvezna letna poročila (bilance ipd) FURS-u in AJPES-u obveznosti društev do FURS-a in AJPES-a po klasični poti, tj. po pošti kot priporočeno...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 02. 2020

Pristojni organi: MDDSZ

VREDNOTNICE - Osebno dopolnilno delo

Spoštovani, pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela (ODD) je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki se loči glede na dejavnost dela. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike – dela pod točko A (storitve) mora...

Preberite več