Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 04. 12. 2021

Pristojni organi: MJU

Dodajanje priponk na eUpravi

Na portalu e-uprave omogočite pripenjanje priponk k anonimnim prijavam inšpekcijam. Hvala

Preberite več

Datum oddaje: 18. 11. 2021

Pristojni organi: MF

Vračilo DMV za velike družine in dokazila

Pozdravljeni. Obrazec DMV-V na e-davkih v primeru pravne podlage "18. člen - družine s tremi ali več otroki" pričakuje kot obvezno prilogo "Potrdilo o skupnem gospodinjstvu", kar od 1. 1. 2021 ne obstaja več. Namesto tega bi lahko uporabil...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 10. 2021

Pristojni organi: MGRT, MOP, EKO Sklad, SPIRIT

Avtomatizacija odobravanja nepovratnih sredstev iz EKO sklada

Spoštovani. Pridobil sem mnenje o angažiranem delovanju SPIRIT Slovenia pri debirokratizaciji dodeljevanja nepovratnih sredstev iz državnih razpisov pomoči podjetjem iz proti koronskih ukrepov. Moj predlog se nanaša na dolgotrajni...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2021

Pristojni organi: MOP

Dostopnost inšpektorjev za okolje in prostor

Uradne ure so zelo kratko odmerjene - ponedeljek in sreda od 9h do 11h. Kličem že ves teden, inšpektorica, ki jo iščem, se na klice ne oglaša. Njene direktne številke ne dobim (dobro, to še nekako razumem), e-mail naslova tudi ne. Pisala sem...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 09. 2021

Pristojni organi: MJU

Elektronska oddaja vloge za digitalno potrdilo SIGEN-CA

Vlogo ni mogoče oddati v kolikor ti ta poteče v roku 5 let, ali ta ki ga sploh nima. Torej mora fizično na upravno enoto. Elektronsko lahko odda vlogo torej samo oseba, ki ima potrdilo tik pred potekom, torej 4 leta in 10 mesecev, pa še to na...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 09. 2021

Pristojni organi: MF

uveljavljanje stroskov zaradi dela v tujini

Predlagam, da se pri izračunu dohodnine, poleg stroškov prevoza in malice, tistim ki delajo v tujini in se morajo testirati na svoje stroške vsakh 48 ur, ta strošek pri dohodnini prizna, saj je v Sloveniji to v breme delodajalca in ne delavca....

Preberite več

Datum oddaje: 09. 09. 2021

Pristojni organi: MJU

Odstop vloge pristojnemu organu

Predsedniku komisije za preizkus letne ocene je ocenjeni podal zaprosilo, da ga komisija skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja seznani z dokumenti v zadevi, s katerimi ocenjeni ni bil seznanjen. Predsednik komisije mu je...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 09. 2021

Pristojni organi: GURS, MOP

IZDAJA POTRDIL IZ ZBIRK GEODETSKIH PODATKOV

Spoštovani, predlagam poenostavitev postopkov za pridobitev celovitih podatkov iz zbirk zemljiške knjige in GURS. Trenutno je možna pridobitev npr. seznama vseh nepremičniv v lasti družbe le preko oddaje vloge po pošti oz. osebno. Predlagam...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Pristojni organi: MOP, MZ

Obveznost dobavitelja pitne vode k elektronskemu obveščanju o izrednih dogodkih

Dober dan. Pravilnik o pitni vodi navaja, da kadar obstaja sum na skladnost pitne vode iz vodovodnega omrežja, mora upravljavec v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Pristojni organi: MF

Plačevanje prispevkov preko trajnika

Predlagam, da se za mesečno plačevanje prispevkov s.p.-jem ponudi možnost plačevanja preko trajnika. Podjetniki, ki se trenutno nahajamo zunaj meja Republike Slovenije, imamo zaradi hudih varnostnih ukrepov pri dostopanju do e-banke hude...

Preberite več