Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 08. 11. 2023

Pristojni organi: MDDSZ, MDP, MZ

Poenostavitev postopka pridobitve vrednotnice za tehnične pripomočke

Imam 4 predloge:  1. Invalidna oseba mora vlogo za tehnični pripomoček po pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila vložiti osebno na upravni enoti, na katero se je poprej potrebno naročiti. Elektronska vložitev navedene...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 10. 2023

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Gotovinsko plačevanje na upravnih enotah

Spoštovani, zakaj nekatere UE v tej državi ne sprejemajo gotovine, temveč prisiljujejo državljane, da si morajo priskrbeti kartico za brezgotovinsko plačevanje storitev državne uprave? Mar bo sedaj res potrebno za uveljavljanje zakonodaje...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 10. 2023

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDP, MJU

Ukinitev overjanja digitalno podpisanih dokumentov

Predlagam, da se ukine nepotrebno fizično, papirno, drago overjanje na UE, sodišču ali notarju za dokumente, ki so podpisani z digitalnim potrdilom. Digitalno podpisan dokument je zaščiten pred potvarjanjem bolje kot papirnati, kjer je potrebno...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 10. 2023

Pristojni organi: MVI

Sprememba vpisnih pogojev na visokošolskem programu za razredni pouk

Spoštovani, kronično primanjkuje učiteljev. V trenutnem stanju pa ga ljudje s sorodnimi programi (kot je predšolska vzgoja) ne moremo narediti. Univerza v Ljubljani ima nemogoče pogoje, da opraviš diferencialne izpite (29 izpitov - v Kopru le...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 09. 2023

Pristojni organi: MDDSZ, MZ

Predlog za odpravo administrativnih ovir pri pridobitvi vrednotnic za tehnične pripomočke za invalide

Spoštovani, Predlagam, da se poenostavi pridobitev vrednotnice za tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov in Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Ko invalidna oseba...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 09. 2023

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MNZ

Omogočiti večjo fleksibilnost za delo digitalnih nomadov

Predlagamo, da se bolj fleksibilno opredeli zakonodaja s področja zaposlovanja, kot tudi zakonodaja s področja prebivanja, da bi se lahko omogočilo zaposlovanje kadra, ki ima znanja s področja digitalnih tehnologij - "digitalni nomadi". Našim...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 09. 2023

Pristojni organi: MDDSZ, MDP, MGTŠ, MKRR, MSP

Oživitev obmejnih območij

Predlagam oživitev obmejnih območij, da se ustvarijo stanovanjska območja, ki so sicer zapuščena, ki bi se dajala v najem oziroma prodajo, kjer bi se lahko naselil domači ali tuji digitalni nomadi, ki opravljajo spletno delo od doma, hkrati pa...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 09. 2023

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Možnost objave usposabljanj za širši javni sektor preko sistema Upravne akademije

Predlagam omogočitev objave različnih usposabljanj (brez logistične podpore in ustreznega prostora) za organe širšega javnega sektorja preko že vzpostavljenega aplikativnega sistema Upravne akademije. prednost bi bila v večji ponudbi...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 09. 2023

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Formalni elektronski naslovi predstavnikov krajevnih in četrtnih skupnosti

Predlagam, da se izvoljene člane četrtnih in krajevnih skupnosti vzpostavijo uradni elektronski naslovi, ki jim bodo omogočali komunikacijo v zvezi z opravljanjem posameznih aktivnosti v četrtnih in krajevnih skupnostih. Trenutno komunicirajo...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 08. 2023

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Skrajšanje čakalnih dob

Pri posegu (stopnja zelo nujno) splošni zdravnik odredi stopnjo zelo nujno in napoti pacienta na operacijo kjer se začne čakanje. Vendar mora pacient pred operacijo ponovno na pregled k zdravniku v bolnici ki odredi novo dobo čakanja. Zakaj...

Preberite več