Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 22. 05. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

STOP ODVEČNI BIROKRACIJI

Združitev birokratskih postopkov s pomočjo sodobne IT tehnologije in zdrave pameti

Preberite več

Datum oddaje: 19. 05. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MKGP

Manj formalistični postopki

Člani skupščine LAS s CILJem so na svoji seji izpostavili, da je problem LASa (pristop CLLD), da je vse strogo formalistično, ker je vedno zadaj neko pravilo, sprejeto na ministrstvu ali kje drugje. Ko so člani na skupščini imajo občutek, da...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 05. 2022

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MzI, MOP

Ureditev predlog za projektno dokumentacijo

Spoštovani. Rad bi vas opozoril na nekonsistentnost pravil, ki določajo vsebino, predvsem pa obliko obrazcev, ki sestavljajo projektno dokumentacijo. Prilagam tudi povezave do neusklajenih dokumentov. Najprej bi rad opozoril na precejšnje...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 05. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

RACIONALNEJŠE ZARAČUNAVANJE DAVKA OD PREMOŽENJA

Vsako leto prejmemo od FURS obračune nadomestil za stavbno zemljišče oz. davek od premoženja. Uporabnik, ki ima npr. hišo in garažo, prejme 2 obračuna, za vsako nepremičnino ločenega. Za garažo letos moj znesek na UPN znaša 6,89 EUR....

Preberite več

Datum oddaje: 12. 05. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Potrdilo o prebivališču

Pozdravljeni. Kot uporabnik storitev eUprave, ki je varen elektronski predal, predlagam, da je potrdilo o prebivališču na voljo uporabnikom v sistemu in ne da moram posebej oddati vlogo, plačati takso in potrdilo prejmem na dom. Po potrebi si...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 05. 2022

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MF, MKGP

PRISTOJBINA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST, NESTRINJANJE

Pozdravljeni, vsako leto v mesecu aprilu prejmem odločbo in postanem zelo slabe volje oz. razmišljam, kam bi se pritožil. Smatram namreč, da pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest plačujem popolnoma neupravičeno. Imam kmetijo, čisto na...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 05. 2022

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Ureditev služnosti stanovanja za umrle osebe

Pozdravljeni. Glede na to da smo v 21. stoletju v dobi računalnikov bi predlagal, da zemljiška knjiga po službeni dolžnosti ureja preklic služnosti stanovanja za umrle osebe, saj ima le ta kot državni organ vse podatke. Namreč gre za osebe,...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 05. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Osebna izkaznica in naslov

Pozdravljeni, nesmiselno se mi zdi, da je na osebni izkaznici še vedno nujen podatek o stalnem prebivališču, zraven pa se je pri novi biometrični izkaznici dodal še podatek o pošti in poštni številki. Glede na to, da je v veljavo stopila...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 04. 2022

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

OPN-ji

Občinski prostorski načrti so zastareli akti sprejeti pred 40 in več leti. Z vsemi mogočimi opcijami se z veliko administracije delajo spremembe, ki jih nova tehnologija gradnje narekuje. Novi gradbeni zakon Z1 je sprejet v duhu urejanja...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 04. 2022

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev postopka in vloge za začasno institucionalno varstvo

Predlagam, da se smiselno poenostavi postopek in vloga za začasno varstvo v domovih upokojencev, saj je trenutno postopek in vloga popolnoma enak kot pri stalnem vstopu v domove za upokojencev. Vsekakor bi to starejšim omogočilo, da so dlje v...

Preberite več