Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 04. 06. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Debirokratizacija

Predlagam vam tri hitre izboljšave: - odpravo obveznega ePobota pri Ajpes; ePobot naj ostane, le naj ne bo obvezen, da ne bo predmet glob podjetjem; - odpravo davčnega potrjevanja računov. Če pa to ni možno, pa vsaj: nedvoumno določilo, da: *...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 06. 2020

Področje: Kohezija

Pristojni organi: SVRK

Izplačila zahtevkov za izplačila iz sredstev evropske kohezijske politike

Spoštovani, predlagam vam natančnejšo definicijo oz. objavo avtentične razlage 5. odstavka 29. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: ZPIZ

Elektronska izmenjava podatkov med organi

V procesu dela pri novo zaposlenih se kadroviki v javni/državni upravi soočamo z nepotrebno administrativno oviro, in sicer s pridobivanjem Izpisov zavarovanj v RS (predhodno delovno dobo). Pridobivanje izpisov dodatno časovno obremenjuje tako...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 05. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Poenoten in dnevno ažuriran seznam zdravnikov, pri katerih se je mogoče opredeliti

Predlagam, da se uvede poenoten in dnevno (ali vsaj tedensko) ažuriran seznam osebnih zdravnikov, pri katerih se je mogoče opredeliti in da se uvede tudi obveznost (!) sporočanja sprememb s strani zdravstvenih domov/ustanov, lahko tudi z dodano...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

E-osebna izkaznica

Predlagam, da bi osebna izkaznica vsebovala tudi čip - nosilec digitalnega certifikata za lažje elektronsko poslovanje z državo. Zamenjava se bi izvedla postopno, ob izreku sedaj veljavnih osebnih izkaznic.

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU, MNZ

Stop grozljivi vrsti pred Oddelkom za tujce na Tobačni

Pozdravljeni, oktobra lani (2019) se je v Slovenijo preselil moj partner, ki je Finec, torej državljan EU. Na oddelku za tujce je seveda moral oddati vlogo za dovoljenje za bivanje za člana EU, kjer sva doživela pravi šok: vrsto, v kateri je...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 05. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Tehtanje količine gospodinjskih odpadkov

Slovenija je v zadnjih letih naredila velik napredek glede ločenega zbiranja in splošnega zmanjševanja količine gospodinjskih odpadkov. Za del izmed nas, ki smo že prej razmišljali o čim manj odpadkov, so obstoječi gospodinjski zabojniki...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 05. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu

Spoštovani, kot ukrep za zmanjševanje čakalnih vrst v zdravstvu predlagam, da lahko zavarovanec v primeru nerazumno dolge čakalne vrste v javnem zdravstvenem zavodu/pri koncesionarju odide na poseg/pregled /diagnostiko kot samoplačnik. ZZZS...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 05. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Naročanje strank Upravna enota Ljubljana

Predlagam, da tudi po izrednih razmerah na Upravni enoti Ljubljana ostane naročanje strank na točno določeno uro. Mogoče bi razmislili o elektronskem naročevanju preko spletne strani poleg telefonskega, tako kot imajo to urejeno živilske...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 05. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Pridobitev digitalnega potrdila za uporabo e-storitev

Pozdrav, sem državljan Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, vendar študiram v Sloveniji z začasnim prebivališčem. Ne morem pridobiti digitalnega potrdila, ker imam samo EMŠO in nimam davčne številke. V podobnih situacijah je tudi...

Preberite več