Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 26. 02. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: FURS, MF

odmera DMV

Pozdravljeni, zopet se na vas obračamo glede “zloglasnega” DMV. Pohvalno je, da se je vsaj znižal (čeprav bi ga bilo potrebno ukiniti) največ po vaši zaslugi. Vas moram vseeno in na žalost obvestiti o anomalijah, ki se nanašajo na samo...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 02. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Transparentnost postopkov

Pogosto v medijih in drugih glasilih beremo, da poročilo ni javno ker še ni končno, ker se deležniki nanj še niso odzvali ipd. Trenutno je aktualno poročilo Računskega sodišča o nabavi medicinske opreme. Predlagam, da se vsa poročila in...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 02. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Zaostanki za izdajo gradbenega dovoljenja v UE

Od novembra 2019 čakam na izdajo gradbenega dovoljenja v UE za enostanovanjsko družinsko hiško (sedaj eno leto in 3 mesece) in nobeden mi ne noče povedat kdaj bo moja vloga obravnavana. Predlog : Javna objava čakalne dobe za vsako vlogo za...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 02. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Elektronske vloge

Spoštovani smo v 2021 in v času COVID-19 epidemije in kot obiskovalci upravnih enot zavezani spoštovati varnostne ukrepe zaradi te bolezni. Zakaj je torej v Sloveniji še vedno številne vloge na upravnih enotah in občinskih upravah potrebno...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 01. 2021

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

(NE) upokojevanje delavcev ob izpolnitvi pogojev za upokojitev

V skladu z določbami ZPIZ, delavcu ob izpolnjevanju vseh pogojev za upokojitev in ob nadaljevanju delovnega razmerja, pripada poleg plače ki jo prejema, tudi del pokojnine. Za njegovo delovno aktivnost pa se mu zvišuje tudi sama pokojnina. To v...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: FURS, MF

Informativni izračun za obresti na denarne depozite

Predlagam, da bi tudi za obresti na denarne depozite zavezanci prejeli informativni izračun. Zavezancem ne bi bilo potrbno oddajati napovedi, razen tistim, ki so prejeli depozit iz tujine. Pri tem bi tudi finančni upravi prihranili kadrovske...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 01. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MP

Prevod potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Spoštovani! Naše podjetje veliko poslovno sodeluje s tujino in potrebujemo potrdilo o nekaznovanosti v angleškem jeziku. V posameznih državah velikokrat zahtevajo od odgovorne osebe podjetja za registracijo licenciranje potrdilo o...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 01. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: FURS, MF

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Postopek reševanja takšnega obrazca je veliko bolj kompleksen, kot ga imajo v drugih državah in kot bi sam po sebi moral biti, poleg tega pa izguba ni všteta v končni izračun, če ni bila transakcija povezana z isto delnico dovolj časa stran....

Preberite več

Datum oddaje: 16. 01. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: GURS, MJU, MOP, MP

Dopolnitev delovanja e-uprave pri oddaji premoženjskega stanja skladno z ZIntPK

Spoštovani! Te dni sem pomagal zavezancu pri oddaji premoženjskega stanja (skladno z ZIntPK). Lahko pohvalim to, da se je zadeva letos prvič uredila prek portala e-uprava. Imam pa veliko grajo na način vnosa. Zavezanec mora vnesti vsako svojo...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 01. 2021

Pristojni organi: MKGP

Sprememba 46.a člena ZZZiv

46.a člen je nesmiseln v kontekst, kjer je določeno, da mora biti pes na povodcu na javnem kraju. Kar pa ni smiselno, saj na obrobju mest, na podeželju, obstaja zelo veliko javnega dobrega v lasti občin, kjer se v mnogih primerih tudi srna...

Preberite več