Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 17. 12. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Bolj učinkovito in cenejše testiranje za Covid

Zdi se, da je testiranje na koronavirus v Sloveniji drago in neučinkovito ter omejeno z domačimi viri za testiranje. Možne so boljše rešitve. Slišal sem vladne napovedi, da je bilo treba zaradi težav s kapaciteto upočasniti testiranje....

Preberite več

Datum oddaje: 16. 12. 2020

Pristojni organi: MZ, NIJZ, ZZZS

Lažje in enostavnejše cepljenje

Pozdravljeni, sem slovenski državljan in študent v Kopru. Vendar zaradi čudnih tehničnih podrobnosti v zakonu nisem upravičen do pridobitve ali nakupa nacionalnega zavarovanja prek ZZZS. Zato sem v zadnjih dveh letih sam plačeval vse...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 12. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MJU, MOP

Gradbena in uporabna dovoljenja - počasno in ne transparentno reševanje vlog

Problem 1) V začetku leta 2020 sem oddal vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto Koper. Zakonsko bi moral dobiti informacijo, da je vloga popolna v roku 2 tednov, kasneje pa v maksimalno 2 mesecih odločitev ali je vloga odobrena. Po desetih...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Gradbena in uporabna dovoljenja - počasno reševanje vlog

Postopek pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj je postopek v katerem je vključeno v delo do končanega postopka več sodelavcev-strokovnjakov različnih strok do nazadnje referentov državnih organov. Končni cilj je pridobitev določenega...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 12. 2020

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Odprava soglasja upnik

Glede na to, da ima upnik za mali znesek dolga pravico da zarubi nesorazmerne dele posesti premičnin, bi morali odpraviti pogoj izdaja soglasja k registraciji vozila in omejiti rubež premičnega in nepremičnega premoženja na dvokratnik dolga...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 11. 2020

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MDDSZ, MIZS

Upravičenost do Zoisove štipendije za srednješolce v letu 2020/2021 oz. 2021/2022

Spoštovani, sem mati srednješolke, ki je lani zaključila 1. letnik splošne gimnazije v Novem mestu. V šolskem letu 2019/20 je dosegla odličen uspeh s povprečno oceno 4,92. Poleg tega se je udeležila več tekmovanj in med drugim osvojila...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 11. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI, MJU

Podaljšanje vozniškega dovoljenja prek eUprave

Glede na že dano pobudo za podaljšanje vozniškega dovoljenja z dne 4.12.2017, ki je vidna na naslovu https://www.stopbirokraciji.gov.si/komentar/?comment_id=855 in glede na odgovor pristojnega organa z dne 21.2.2018, ki je prav tako viden na...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 11. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Ministrstva se ne držijo rokov

Predlagam, da se nosilcem urejanja prostora, ki ne oddajo svojih smernic v predpisanem roku 30 dni, onemogoči kasnejše osporavanje predlogu za Občinske prostorske načrte.

Preberite več

Datum oddaje: 02. 11. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: FURS, MF

Poenotenje rokov plačila

Samozaposlene osebe in družbeniki plačujejo prispevke mesečno na podlagi obračuna prispevkov za socialno varnost (OPSVZ obrazec). Skladno s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost ter Zakonom o davčnem postopku, 1....

Preberite več

Datum oddaje: 25. 10. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Pridobitev dokumenta E104 ob vrnitvi v Slovenijo iz zaposlitve v Romuniji

Spoštovani, bila sem zaposlena v drugi državi EU (Romuniji) pri tujem delodajalcu in ob odpovedi delovnega razmerja sem pravočasno pričela z zbiranjem dokumentov, ki jih potrebujem za ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji,...

Preberite več