Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 25. 07. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Fotografije za dokumente

Pozdravljeni, pred kratkim sem na UE oddal vlogo za potni list. Del vloge je tudi fotografija. Za njo je navedeno "Potrebujete eno fotografijo velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo". Uradnica mi jo je zavrnila, češ...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 07. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MGRT

Preoblikovanje samostojnih podjetnikov v kapitalske družbe

Pozdravljeni, predlagam, da se v obdobju 5 let v sklopu davčnih reform ukinejo oziroma preoblikujejo statusi samostojnih podjetnikov, ki se bi v tem obdobju morali preoblikovati v eno od kapitalskih družb (najpogosteje v d. o. o. ali recimo v d....

Preberite več

Datum oddaje: 12. 07. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MNZ

Vodenje knjige gostov v turizmu

Pobuda za ukinitev obveznosti vodenja knjige gostov (v turizmu), saj so podatki ki se vanjo vpisujejo povsem enaki podatkom, ki jih oddajamo na portalu ETurizem (Ajpes) za poročanje o gostih in prenočitvah. Knjigo gostov je potrebno vsako leto...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 07. 2022

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Prijava na izpitno vožnjo za avtomobil

Prijavo na izpitno vožnjo naj urejajo avtošole v najkrajšem možnem času direktno z izpitno komisijo. Max. čakalni čas na izpit v Ljubljani je lahko 14 dni, ne pa 2 meseca. Trenutno je prvi možen termin opravljanja izpita sredi septembra....

Preberite več

Datum oddaje: 06. 07. 2022

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Debirokratizacija v postopku dedovanja

Septembra 2021 mi je umrl mož, potem se začne birokratizacija, uredi to in tisto, povsod hočejo mrliški list, kljub temu da je bilo takoj v e-upravi vse vpisano, tudi to da sem vdova, a kamor sem šla sem moral še fizično nesti papir. V...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 06. 2022

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS, SDP

Ukiniti plačljivega eAsistenta za vpogled v ocene in poslovanje s šolo

Pozdravljeni, predlagam, da se monopol eŠola d.o.o. prekine, ker samo izkoriščajo sistem, da pridemo starši do ocen in poslovanja s šolo preko eAsistenta. Ker je osnovna šola obvezna bi moral biti tudi vpogled in poslovanje z OŠ brezplačen...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 06. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MGRT

Qr kode na vse račune za podjetja

Pozdravljeni. Qr kode na vse račune za podjetja. Da ne bo potrebno vpisovati podatkov.

Preberite več

Datum oddaje: 23. 06. 2022

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP, SSRS

Sprememba načina izbiranja kandidatov pri SSRS

Stanovanjski sklad RS pri oddaji stanovanj naključno izbere med primernimi kandidati in ostale prijave nato zavrže. V primeru, da ta kandidat nato stanovanja ne more/noče prevzeti v najem se stanovanje ponovno ponudi na naslednjem razpisu....

Preberite več

Datum oddaje: 20. 06. 2022

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Debirokratizacija v zdravstvu

Operiral me je specialist (v mojem primeru ortoped). Samo on lahko predlaga bolniško, odobri jo uradnik (ki verjetno ne ve v kakšnem stanju sem), napiše jo pa osebni zdravnik (ki me ves čas trajanja bolniške, 5 mesecev ni niti videl, vse...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 06. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Davčne številke otrok

Za potrebe zavarovanja v tujini sem potreboval davčne številke svojih otrok in sem moral iti na davčno upravo ter izpolnjevati formularje. Ne bi bilo lažje, če so te informacije dostopne na moji e-upravi? Če ne, zakaj ne?

Preberite več