Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 03. 05. 2024

Pristojni organi: MF

Diskriminatornost Zakona o dohodnini

Zakon o dohodnini v 4. točki 115. člena pravi: (4) Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in ima po predpisih o...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 04. 2024

Področje: Promet

Pristojni organi: MDP, MzI

Prijava na CPP teorijo

Za večino populacije velja, da že ima vozniški izpit. Žal so še vedno izjeme. Predlagam,da se na splet uvede samostojna prijava na CPP teorijo. Plačilo se lahko izvede preko položnice. S tem bi na UE skrajšali čakalne dobe, marsikomu izmed...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 04. 2024

Področje: Promet

Pristojni organi: MDP, MzI

Izpit za avto

Trenutno so čakalne vrste za izpit vožnje praktičnega dela izpita po minimalno 2 meseca kar je nesprejemljivo. Sam sem padel prvič včeraj,  po tem, ko nisem 2 meseca vozil, ker sem čakal na glavno vožnjo na katero sem se prijavil v...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 03. 2024

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDP, MF, MZ, ZZZS

Seznam zaposlenih - prijavljenih v zavarovanje (ZZZS) s strani podjetja

Pozdravljeni, v nadaljevanju podajam predlog, s katerim bi podjetjem olajšali spremljanje in kontroliranje prijavljenih zaposlenih v obvezno zavarovanje. Podjetja vsakega delavca namreč prijavimo v obvezno zavarovanje z M1 obrazcev. Nimamo pa...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2024

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MK

Pobuda za zmanjšanje DDV na tisk knjig na 5%

Pred kratkim sem postal samozaložnik in dal v tisk svojo prvo knjigo. Poleg vseh podrobnosti, ki jih mora sveže pečeni avtor poznati glede Zakona o enotni ceni knjige, znižane stopnje DDV, obveznih izvodov za NUK, portala JAK, birokracije na...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 02. 2024

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOPE, MSP

Ureditev rezervnega sklada v Stanovanjskem zakonu

Pozdravljeni, v našem bloku imamo težavo z upravnikom, namreč po pogodbi kjer je navedeno da je črpanje rezervnega sklada dovoljeno ko podpišeta vsaj dva člana nadzornega odbora. ( smo trije v nadzornem odboru ) Naš upravnik je črpal...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 02. 2024

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Nujne spremembe pri upravnih postopkih za tujce in upravnih organih

Spoštovani, predlagam spremembe na področju migracij in zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Menim da so nekatere določbe povsem neustrezne in povsem neživljenjske ter v veliko breme tujcem kot delodajalcem. Namreč ko tujec pridobi pravico do...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 02. 2024

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

RAZLOG ZADRŽANOSTI - Neskladnost razloga med bolniškim listom in odločbo ZZZS

Spoštovani, Pri našem delu se večkrat srečujemo s težavo, da prejeti bolniški list za delavca, ki je izdan s strani osebnega zdravnika, za zadržanost na podlagi obstoječe odločbe ZZZS, nima opredeljenega ustreznega razloga zadržanosti....

Preberite več

Datum oddaje: 26. 01. 2024

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP, MNVP

Izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Spoštovani, naša občina ima vodne vire za oskrbo s pitno vodo zaščitene z občinskima odlokoma o zaščiti vodnih virov na območju občine iz let 1985 in 2002. Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002 s spremembami) v 74. členu predpisuje, da...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2024

Pristojni organi: MNZ

Dokazilo

Zakaj moram dokazovati ravnanje z orožjem, kot slovenski častnik s činom polkovnika in priznano šolo Vojne akademije v Bileči 46. klase ter vojni veteran slovenske vojske. Zdi se mi ponižujoče. Lep pozdrav.

Preberite več