Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 06. 02. 2023

Pristojni organi: ZZZS

Prijava delovne nezgode

Predlagam izdelavo APIja (ali pa možnost importa XMLja) za potrebe "Prijave nezgode in poškodbe pri delu" (https://spot.gov.si/spot/irsdPrijavaDelovneNezgode.evem?sekcija=prva). Razlog (prednost): podatke o svojih zaposlenih imajo podjetja že...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Dopolnitev iRPU z e-naslovom PU

Zaradi prehoda na e-poslovanje predlagam: - dopolnitev iRPU in ostalih registrov (npr. PRS/e-PRS...) z e-naslovom PU, zagotoviti njihovo objavo in dostop vsem deležnikom.

Preberite več

Datum oddaje: 22. 01. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Poenostavitev na področju kreditov

Pozdravljeni, pri zadnjem obroku kredita banki kreditojemalec plača, da izda izbrisno pobotnico, ki jo mora banka overiti pri notarju. Istočasno bi to lahko že vložila banka direktno pri notarju, vendar tega ne naredijo in ta dokument pošljejo...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 01. 2023

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MP

Spoštovani. Oče dveh otrok je lastnik stanovanja v bloku in bi ga rad oddajal. Novembra letos se je za nedoločen čas preselil k svoji hčeri v tujino (Avstralija) in nima kvalificiranega digitalnega potrdila, niti SMS passa. V...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: AJPES, MF, MGTŠ, MK

Samozaložniki in kako do računov za uveljavitev stroškov?

Spoštovani. Nekaj mesecev sem registrirana kot samozaložnica in ugotavljam, da samozaložniki nismo v Ajpesovi bazi, kar pomeni, da ne morem dobiti računov za stroške povezane s knjigo - recimo poštne stroške vezane na pošiljanje knjig ali...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2022

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ

Javna dela

V preteklih letih se je obračun javnih del zbirokratiziral do neskončnosti. Zavračajo se zahtevki tudi zaradi par centov pa še bi lahko našteval. Predlagam, da se delavce prek javnih del vodi kot zaposlene na Zavodu za zaposlovanje. Zavod naj...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MF, MZ, ZZZS

Obračun bolniških staležev

Dajem pobudo, da se bolniški listi v obračun refundacije pošljejo neposredno na ZZZS. ZZZS namreč že sedaj razpolaga z vsemi podatki, ki jih potrebuje za pravilni obračun nadomestila bolniške odsotnosti, medtem ko delodajalec nima vseh teh...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 12. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Optimizacija delovanja sistema e-davki

Predlagam ustrezno optimizacijo delovanja sistema e-davki, predvsem v delu, ki se nanaša na fizične osebe ter vročanje, fikcijo vročitve in posledično sprožene izvršbe. Menim, da bi se lahko izognili nepotrebnim administrativnim opravilom...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 11. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Dopolnitev 34. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi

Spoštovani, predlagam, da se 1. odstavek 34. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi dopolni na način, da se poleg besedila akta o katerem se bo odločalo na referendumu objavi tudi pregleden, razumljiv povzetek poglavitnih rešitev...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 11. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Vračilo regresa -negativni REK

Spoštovani, na vas se obračamo s prošnjo za ureditev področja oddaje REK obrazcev na E-davkih v primerih vračila preveč izplačanega regresa delavcu, ki podjetje zapusti. Trenutno se morajo izvajati ročni popravki na že oddanih REK obrazcih...

Preberite več