Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 13. 02. 2020

Pristojni organi: MzI

Registracija avtomobila

Avtomobilu je potekla registracija, zato je bilo potrebno pri pooblaščeni registracijski organizaciji urediti registracijo. Pri urejanju registracije je referent ugotovil, da je lastniku avtomobila na isti dan poteklo vozniško dovoljenje in v...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 02. 2020

Pristojni organi: MJU

e-volitve

Že pred tremi leti je bila podana pobuda za možnost e-volitev s digitalnim potrdilom. Odgovor pobudniku je bil, da ni zadovoljive politične podpore. Naslednje volitve so enkratna priložnost za tovrstno uresničitev.

Preberite več

Datum oddaje: 21. 01. 2020

Pristojni organi: MJU

Elektronske prijave na javne razpise

Spoštovani, nismo veliko podjetje ali agencija, smo manjši inštitut, ki prijavlja oz. pomaga prijavljati projekte na javne razpise. Zelo nas žalosti, ker imamo uzakonjeno v Sloveniji, da kljub spletni prijavi moramo poslati tiskano prijavo....

Preberite več

Datum oddaje: 13. 12. 2019

Pristojni organi: MOP

Vsa prazna stanovanja v občinah najemnikom

Vsaka občina ima zelo veliko nezasedenih stanovanj, nekatera tudi po 5 ali 10 let. Predlagam, da vsaka občina na terenu preveri zasedenost vseh stanovanj in zato vodi ažurno evidenco. Vsa nezasedena stanovanja, ne glede na lastništvo, pa ponudi...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 10. 2019

Pristojni organi: MDDSZ, MGRT

Poenostavitev postopka zaprtja s .p.

Kot samostojni podjetnik sem se odločil, da preneham opravljati svojo dejavnost in zaprem s. p. Namero o zaprtju s.p. sem moral vsaj 15 dni objaviti na spletnih straneh Ajpesa in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Prijavo za...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 10. 2019

Pristojni organi: MOP

Imenik pooblaščenih arhitektov

Vlada naj poskrbi, da bo imenik pooblaščenih arhitektov stalno dostopen na spletnih straneh, bodisi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, bodisi države. Imenik je bil do nedavnega objavljen na strani zaps.si, trenutno oziroma že tretji...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 10. 2019

Pristojni organi: MNZ, MZZ

Poenostavitev Zakona o tujcih glede vročanja dovoljenj

Predlagam, da se že enkrat odpravi veliko administrativno oviro za tujce, ki so že v Republiki Sloveniji in jih zaradi zgolj vročanja dovoljenj ali jemanja prstnih odtisov za izdajo dovoljenj ne pošiljamo na drugi konec sveta (Ameriko, Japonsko,...

Preberite več

Datum oddaje: 23. 10. 2019

Pristojni organi: MDDSZ

Odprava birokracije pri vrednotnicah za tehnične pripomočke

Ko oseba z okvaro sluha ali vida vloži vlogo za vrednotnico za tehnični pripomoček po Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (s spremembami), ki je podzakonski akt Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (s spremembami),...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2019

Pristojni organi: MF

Vpogled, razkritje v davčne obveznosti do države in finančne terjatve do države

Predlagam, da bi na portalu e-uprava lahko državljani imeli tudi vpogled v svoje davčne obveznosti do države (obračunane in plačane) ter vpogled v finančne terjatve do države (obračunane in plačane). Pregledi naj bodo razdeljeni po vsebini...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 10. 2019

Pristojni organi: MF, MzI

Poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila po poplačilu lizinga

Dajem pobudo za poenostavitev postopka spremembe lastništva vozila oziroma izdaje novega prometnega dovoljenja, po poplačilu lizinga. Osnova za spremembo lasništva je potrdilo lizing hiše da je lizingojemalec poplačal lizing. Po sedanjem...

Preberite več