Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 27. 08. 2021

Pristojni organi: MP

ZVEtL na občinskih parcelah

Zanima me postopek vpisa služnostne pogodbe za GJI (gospodarsko javno infrastrukturo) na občinskih parcelah, če je na njih vpisana plomba za ZVEtL. Nameravan poseg ne tangira območja, ki je predmet ZVEtLa. Na splošno je problem vseh plomb v ZK,...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 08. 2021

Pristojni organi: MZ

Poenostaviti cepljenje občanov

Zakaj se ljudje ne odločijo za cepljenje? Sedaj vem. Sem prebolelnik in 8. 8. 2021 mi poteče rok za prebolelnike in sem se nameraval cepiti. Imam evropsko potrdilo, testiral sem se najprej po hitrem testu in potem po PCR, ker je bil hitri...

Preberite več

Datum oddaje: 29. 07. 2021

Pristojni organi: MF

Poenostavitev odprtja s.p.

Pozdravljeni! Pri odprtju s.p. preko portala SPOT sem opazil, da je potrebno šele po odprtju s.p.-ja, naknadno še oddati v roku 8-ih dni obrazec "Davčni podatki za samostojnega podjetnika". To bi lahko bilo urejeno v istem koraku.

Preberite več

Datum oddaje: 27. 07. 2021

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ, MZ

Pomoč pri urejanju dokumentacije na podlagi pooblastila prosilca

Predlagam, da bi za osebe, ki nimajo sorodnikov, bližnjih oz. so sami nezmožni urejali razne uprave in ostale obveznosti, ki jim jih nalaga zakonodaja, preuči možnost uvedbe osebnih pomočnikov. Osebni pomočniki bi bili pooblaščenci te osebe,...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 07. 2021

Pristojni organi: MOP

3. točka 35. člena Gradbenega zakona

Pozdravljeni. Zanima me, zakaj upravne enote ne upoštevajo 3. točke 35. člena GZ: "3) Pri nameravani gradnji objektov gospodarske javne infrastrukture, ki se izvaja v cestnem telesu javne ceste, skupaj s priključki, se ne glede na določbe...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 07. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Poenostavitev dostopa do statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Pozdravljeni. Poenostavi naj se dostop do statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer tako, da se odpravi pristojnost posameznih ministrstev pri odločanju o tem - odločanje o tem se naj centralizira, in da se ukine pogoj...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 07. 2021

Pristojni organi: MNZ

Začasna osebna izkaznica

Predlagam MJU in MNZ, da začnejo na upravnih enotah strankam, katere so zaprosile za novo osebno izkaznico, izdajati "začasno" potrdilo oziroma osebno izkaznico. Razlog: ko podate zahtevo za izdajo nove osebne izkaznice, vam uradnik obstoječo...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 06. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: ZZZS

e zahtevek za refundacije

Pozdravljeni. Vzpostavila se je možnost oddaje zahtevka za refundacije na ZZZS preko vmesnika eNDM. Seveda je pohvalno, da se gre v smer digitalizacije, ne razumem pa zakaj se hkrati ne uredi tudi možnost, kot je npr. narejena pri oddaji REK...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 06. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, MF, ZPIZ

Poračuni in najnižja osnova za plačilo prispevkov za zaposlene

Pozdravljeni. Najprej je treba uskladiti mnenja javnih organov glede najnižje osnove za plačilo prispevkov in poračunavanja le te. Nekateri organi (MDDSZ) so mnenja, da obveznost poračuna prispevkov od razlike do minimalne osnove za obračun...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ

Potrdilo o pokojninski dobi s strani ZPIZ

ZPIZ izdaja na zahtevo delavca potrdilo o pokojninski dobi. Potrdilo lahko ZPIZ izda tudi delodajalcu, če ga je delavec za to pooblastil. Ker vlagamo vloge za izdajo tega potrdila v imenu delavcev smo zaprosili za izdajo dokumenta v kakšni drugi...

Preberite več