Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 05. 05. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Izjava o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zveze

Iz mednarodnega dokumenta o sklenitvi zakonske zveze (extrat from marriage registration) je jasno razvidno kateri priimek bo oseba uporabljala (v tem primeru slovenska državljanka). Zato je odveč še posebej zahtevana IZJAVA o uporabi priimka po...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 05. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Neoznačene kuverte

Predlagam, da bolnišnice pacientom pošiljajo pošto v neoznačenih kuvertah. To je bolj obzirno do pacienta, hkrati pa pomeni prihranek za bolnišnico!

Preberite več

Datum oddaje: 28. 04. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Nakazovanje mesečnih prispevkov na FURS

FURS od cca. delujočih 100.000 s.p.-jev zahteva nakazovanje mesečnih prispevkov na 4 različne konte. Izjema je, če se ne motim, le nakazovanje v primeru trajnega naloga, ko lahko s.p. nakaže skupen znesek z enim plačilom, pri katerem FURS nato...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 04. 2021

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MNZ

Odprava administrativnih ovir - podaljševanje enotnih dovoljenj

Slovenski delodajalci zaposlujejo veliko tujcev, posebej na področju gradbeništva. Predvsem gre za delavce iz držav bivše Jugoslavije, predvsem Bosne in Srbije. Za omenjene skupine delavcev velja bilateralni sporazum. Za njih se najprej...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 04. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Elektronska oddaja vloge - očetovski dopust

Pozdravljeni, predlagam, da se v času digitalizacije postopkov omogoči tudi možnost elektronske oddaje vloge ko oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta ali do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka. Pohvalno je...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 04. 2021

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Na poštne naslove poslani podatki o doseženih obrestih vezanih vlog v bankah - le nad določenim zneskom doseženih obresti

Pozdravljeni, predlagam, da banke strankam na poštne naslove ne bi več pošiljale obvestil o doseženih obrestih od vezanih vlog, če je njihov znesek nižji vsaj od zneska dejanskih stroškov njihove izdelave, če že ne več (npr. 1 EUR, 2...

Preberite več

Datum oddaje: 24. 03. 2021

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, MJU

Razlikovanje delodajalcev za zaposlovanje invalidov

V tem zakonu nikjer ne piše, da bi imeli invalidi, ki si želijo svojo kariero graditi na delovnih mestih, ki so pretežno javno financirani ne bi imeli istih pravic, kot bi jih imeli, če bi bila njihova želja karierno delovati v...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2021

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MF

Dohodnina delovni migranti 2020

Spoštovani, prosim za pojasnilo glede obračuna potnih stroškov za leto 2020, ki si jih delovni migranti lahko obračunamo kot olajšavo pri obračunu dohodnine za leto 2020. V lanskem letu so zaradi razglašene epidemije COVID-19 bili nekaj...

Preberite več

Datum oddaje: 15. 03. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Pavšalna turistična taksa

Kot 1/2 lastnica nepremičine v Izoli, s stalnim prebivališčem na Ptuju, bi želela da se pavsalna turistična taksa zaračunava v mesečnih obrokih, ali pa vsaj na 4 obroke letno. Prav tako mislim, da se bi lahko upoštevala kakšna olajšava za...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 03. 2021

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ

ZZUOOP

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje dosledno zavrača zahtevke za povračilo plač zaposlenim v karanteni z obrazložitvijo, da zamujamo 8 dnevni rok za vložitev zahtevka. To početje po naše ni v duhu zakona, ker ko zaposleni dobi odločbo...

Preberite več