Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 25. 07. 2023

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Pridobitev pravice do vožnje motornih vozil

Spoštovani, pridobitev pravice do vožnje motornih vozil šele po vloženi zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja predstavlja birokratsko oviro, saj kandidat po uspešno opravljeni izpitni vožnji še ne sme voziti, dokler ne vloži zahteve za...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 07. 2023

Pristojni organi: MNZ

Prepis srednjega imena iz matičnega registra - nepravilna raba v javni upravi

4. člen Zakona o matičnem registru V matični register se za državljane Republike Slovenije vpisujejo: 1. podatki o rojstvu: priimek in ime.  Predlagam, da se pri tistih, ki imamo dvojna imena opredeli katero od teh imen je srednje - v matičnem...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 07. 2023

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MNVP

Zaračunavanje storitev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Pozdravljeni, imamo vprašanja, vezana na izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in spoštovanje določil Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 07. 2023

Pristojni organi: SURS

Razbremenitev podjetij pri poročanju SURS

Na osnovi obvestila SURS smo vključeni v vzorec poslovnih subjektov. S strani AJPES smo prejeli Obrazec za obvezno poročanje o strukturi plač za mesec oktober 2022, za vsakega zaposlenega delavca. Navedeni podatki so bili predloženi v zakonitem...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 07. 2023

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Potrdila ZPIZ v elektronski obliki in na elektronski naslov

Predlagam spremembo, da ZPIZ potrdila o zavarovalni dobi, ki jo lahko vidiš v mojem ZPIZ-u prejmeš na elektronski naslov takoj, ko jih naročiš po elektronski pot in ne, da se posredujejo po navadni pošti z nekaj dnevnim zamikom in stroškovno...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 06. 2023

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MSP

Stanovanjski zakon, odpoved pogodbe upravniku večstanovanjske stavbe

Spoštovani, Kljub vztrajnem brskanju po javno dostopnem gradivu nisem našel rešitve težav. Veljavni Stanovanjski zakon in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb določata postopek za odpoved pogodbe za opravljanje storitev upravljanja...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 06. 2023

Področje: Promet

Pristojni organi: MOPE

Podaljšanje upokojenske vozovnice

Do 30.6.2023 velja uredba o brezplačnem prevozu za upokojence. Niste še objavili nove uredbe za avtomatsko podaljšanje do leta 2024. Lep pozdrav!

Preberite več

Datum oddaje: 30. 05. 2023

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MZ

Zahtevek za refundacije

Pozdravljeni, na podlagi ZDR-1 137.člena 8 alineja V primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, znaša višina nadomestila plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 80 odstotkov plače delavca v preteklem...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 05. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Plačevanje FURSu preko trajnika

Prosim, da ponovno razmislite o uvedbi trajnika za plačevanje davkov za s.p.-je. Odgovor, da s.p. ne dobivajo rednih dohodkov in občasno nimajo dovolj razpoložljivih sredstev na računu ni dovolj tehten. Vsak posameznik se lahko sam odloči, ali...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 05. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MDDSZ, MF

Obdavčitev

Pozdravljeni. Prav vsako leto moram plačati dohodnino na prejeto pokojnino za preteklo leto. ZPIZ in FURS se ne moreta uskladiti, vsak dela po predpisih, vsaj tako pravijo, rezultat pa je doplačilo dohodnine. Če se stvari uskladijo do take...

Preberite več