Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 17. 03. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Ureditev transportnih razmer

Predlagam sprejetje zakona za ureditev transportnih razmer in nemoteno oskrbo ljudi in podjetij. Za vsa tovorna vozila, ki so v tranzitu skozi Republiko Slovenijo in imajo končni cilj izven območja Republike Slovenije in prevažajo blago na drug...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 03. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ, ZZZS

Predlog o kritju refundacij bolniških

Za zmanjšanje nepotrebnega administrativnega dela okrog refundacije bolniških, ki so v breme ZZZS (KI IMA DOSTOP DO VSEH POTREBNIH PODATKOV ZA NAREDITI REFUNDACIJO) predlagam, da se vse bolniške, ki gredo v breme ZZZS dejanski obračun in...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 03. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MJU

Peskovnik za visokotehnološka podjetja

Spoštovani, predlog temelji na vzpostavitvi regulatornega peskovnika, ki bi podjetjem omogočal razvoj in testiranje novih tehnologij in inovativnih poslovnih modelov z globalnim potencialom. Podjetjem bi bilo omogočeno za določen čas (2 ali 3...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 02. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Overjena potrdila najemodajalcev

Spoštovani, od najemnikov, ki imajo stalno bivališče in veljavno pogodbo o najemu se zahteva še eno potrdilo, ki mora imeti celo overjen podpis, da lahko opravlja dejavnost. To je birokratska ovira. Nekateri najemodajalci živijo...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 02. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MZ

Obvezni mesečni prispevki in samostojni podjetniki

Spoštovani, pri iskanju zaposlitve se nahajam v vse težji situaciji in razmišljam, da bi na trg vnovično stopil kot samostojni podjetnik. Težava nastane, ker država zahteva plačilo mesečnih prispevkov tudi takrat, ko podjetnik nima...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 02. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Oddajanje bilanc FURS-u in AJPES-u tudi klasično (ne zgolj v elektronski obliki)

Spoštovani, vlagam pobudo, da bi društva, ki imajo minimalen promet na svojem TR, lahko vlagala obvezna letna poročila (bilance ipd) FURS-u in AJPES-u obveznosti društev do FURS-a in AJPES-a po klasični poti, tj. po pošti kot priporočeno...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 02. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

VREDNOTNICE - Osebno dopolnilno delo

Spoštovani, pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela (ODD) je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki se loči glede na dejavnost dela. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike – dela pod točko A (storitve) mora...

Preberite več

Datum oddaje: 13. 02. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Registracija avtomobila

Avtomobilu je potekla registracija, zato je bilo potrebno pri pooblaščeni registracijski organizaciji urediti registracijo. Pri urejanju registracije je referent ugotovil, da je lastniku avtomobila na isti dan poteklo vozniško dovoljenje in v...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 02. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

e-volitve

Že pred tremi leti je bila podana pobuda za možnost e-volitev s digitalnim potrdilom. Odgovor pobudniku je bil, da ni zadovoljive politične podpore. Naslednje volitve so enkratna priložnost za tovrstno uresničitev.

Preberite več

Datum oddaje: 21. 01. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Elektronske prijave na javne razpise

Spoštovani, nismo veliko podjetje ali agencija, smo manjši inštitut, ki prijavlja oz. pomaga prijavljati projekte na javne razpise. Zelo nas žalosti, ker imamo uzakonjeno v Sloveniji, da kljub spletni prijavi moramo poslati tiskano prijavo....

Preberite več