Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 22. 03. 2022

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Administrativna ovira pri nujni zdravstveni napotnici

Predlagam ustrezno spremembo pri administrativni obravnavi nujne zdravstvene napotnice. Namreč v kolikor pacient ne pride na pregled v 24 urah, torej zamudi že samo 1 minuto, ga zdravnik ne vzame več na pregled saj je napotnica v sistemu...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 03. 2022

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS

Neupoštevanje ocen telovadbe, glasbe in likovnega pouka za vpis na srednje šole

Zaradi Covida in razmer v zvezi s šolanjem na daljavo v preteklih dveh letih, predlagam da se ocene, ki izvirajo iz naslova telovabe, glasbe in likovnega pouka ne upotevajo pri vpisu na srednje šole, saj ti predmeti na daljavo niso bili primerno...

Preberite več

Datum oddaje: 16. 02. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: MDDSZ, MF, MGRT

Vračilo sredstev po interventni zakonodaji Covid - preverba upravičenosti

Spoštovani, na vas se obračam s prošnjo za olajšanje dela prejemnikom sredstev po interventni zakonodaji. Glede na to, da je bilo na tem področju veliko sprememb, je izredno težko spremljati vse omejitve. Zaradi navedenega predlagam, da bi...

Preberite več

Datum oddaje: 26. 01. 2022

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MIZS, MJU, SVRSDP

Podelitev SMS PASS osnovnošolcem in dijakom

Predlagam, da Ministrstvo za šolstvo in Služba vlade za digitalizacijo pripravita do konca letošnjega šolskega leta usklajeno akcijo, kjer bi ob podelitvi spričeval devetošolcem v osnovnih šolah in vsem dijakom srednjih šol podelili dostop...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT, MJU, SVRSDP

Poenoteno pošiljanje pripomb ministrstev različnim agencijam in organizacijam

Ministrstva za pošiljanje pripomb agencijam in organizacijam uporabljajo v glavnem elektronsko pošto. Pripombe pošiljajo v različnih formatih in z različnimi strukturami vsebin. Predlagam, da svoje pripombe podajajo v okviru sistemsko podprte...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Uvedba sistema za projektno vodenje Razvojnih agencij

Delo in usklajevanje pri pripravi vseh dokumentov RA bo močno olajšano z uvedbo enotne programske rešitve za vodenje projektov. Tako bo odpadlo usklajevanje po elektronski pošti, omogočen bo enkraten vnos podatkov in popravkov tam kjer ti...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Poenotenje spletne strani Razvojnih agencij

Predlagam, da se vse spletne strani RRA in ORA postavijo znotraj istega sistema za upravljanje spletnih vsebin (CMS) s poenoteno strukturo spletnih strani.

Preberite več

Datum oddaje: 17. 01. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: FURS, MF, MP

Izmenjava podatkov glede dohodkov zaposlenih med FURS in sodiščem

Že veliko let se govori, da naj bi si državni organi izmenjevali podatke iz njihovih baz podatkov. Danes smo dobili dopis sodišča, da naj posredujemo osebne dohodke zaposlenega za minule tri mesece. Te podatke posredujemo finančni upravi ob...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 01. 2022

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MF, MP

Avtomatska uskladitev podatkov med ZK in FURS

Spoštovani. Pred časom sem prodala eno nepremičnino in kupila drugo. Vso dokumentacijo smo uredili preko notarja in spremembe vpisali v zemljiško knjigo. Zato sem bila presenečena, ko sem dobila opomin za plačilo drugega dela davka na...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2022

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MJU, ZZZS

Avtomatizem prijav na zavarovalno podlago 01 iz podlage 02

Pozdravljeni. Ko delavcu izdelamo A1, ga sistem avtomatično sam prijavi na podlago 02. Ko pa zaposlenemu A1 poteče, ga je pa potrebno ročno odjaviti iz 02 in prijavljati na 01. Pri veliki količini zaposlenih na dnevni bazi zato porabimo vsaj...

Preberite več