Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 09. 01. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Problem z občino glede dovoza k novogradnji

Spoštovani, naj na kratko opišem situacijo. Smo dve družini, ki smo v letu 2019 kupili dve sosednji zazidljivi parceli, se na občini pozanimali o morebitnih ovirah, kjer so nam zatrdili da je vse ok. Začeli smo z aktivnostmi pridobivanja...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2021

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Izguba stalnega bivališča - izguba pravic

UE je po poizvedbi dejanskega prebivališča osebe izdala odločbo za prenehanje stalnega bivališča. Ali to pomeni, da oseba v času urejenja novega stalnega bivališča, torej v vmesnem času, ko uradno nima stalnega prebivališča izgubi pravico...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2021

Pristojni organi: FURS, MDDSZ, MF, MJU, MZ, ZRSZ, ZPIZ, ZZZS

Povezava vseh državnih evidenc

Želela bi, da se vse evidence z našimi podatki, ki obstajajo na državnem nivoju, bolje povežejo. Zelo pohvalno je, da obstaja že mnogo portalov (eUprava, eZPIZ, mojZZZS, eDavki, itd.), vendar pa so podatki iz le-teh med seboj slabo povezani,...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 01. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU, MP

Odprava izjave glede omejitve poslovanja po novem 5. odst. 35. člena ZIntPK

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bila objavljena novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je začela veljati 17. 11. 2020, ki je uvedla še eno birokratsko neumnost. Odgovorna oseba poslovnega subjekta, ki posluje z...

Preberite več

Datum oddaje: 21. 12. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: FURS, MF

Obveščanje o prisilnih, neupravičenih izterjavah

Po prejemu opomina smo upoštevali pojasnilo "če ste obveznosti poravnali, smatrajte opomin za brezpredmeten" poravnane smo smo imeli obveznosti, na katere se je opoomin nanašal, in nismo odreagirali. Glede na to, da ima Furs pregled naših...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 12. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Ocenjevanje uslužbencev javne uprave

Nekateri javni uslužbenci. še posebej na upravnih enotah, delujejo vse prej kot prijazno in strokovno in dostikrat izven svojih pooblastil. Ker imam pri svojem delu zelo dosti opravka z uradniki v tujini, moram na žalost ugotoviti, da je...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 12. 2020

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Bolj učinkovito in cenejše testiranje za Covid

Zdi se, da je testiranje na koronavirus v Sloveniji drago in neučinkovito ter omejeno z domačimi viri za testiranje. Možne so boljše rešitve. Slišal sem vladne napovedi, da je bilo treba zaradi težav s kapaciteto upočasniti testiranje....

Preberite več

Datum oddaje: 16. 12. 2020

Pristojni organi: MZ, NIJZ, ZZZS

Lažje in enostavnejše cepljenje

Pozdravljeni, sem slovenski državljan in študent v Kopru. Vendar zaradi čudnih tehničnih podrobnosti v zakonu nisem upravičen do pridobitve ali nakupa nacionalnega zavarovanja prek ZZZS. Zato sem v zadnjih dveh letih sam plačeval vse...

Preberite več

Datum oddaje: 12. 12. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MJU, MOP

Gradbena in uporabna dovoljenja - počasno in ne transparentno reševanje vlog

Problem 1) V začetku leta 2020 sem oddal vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto Koper. Zakonsko bi moral dobiti informacijo, da je vloga popolna v roku 2 tednov, kasneje pa v maksimalno 2 mesecih odločitev ali je vloga odobrena. Po desetih...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 12. 2020

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Gradbena in uporabna dovoljenja - počasno reševanje vlog

Postopek pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj je postopek v katerem je vključeno v delo do končanega postopka več sodelavcev-strokovnjakov različnih strok do nazadnje referentov državnih organov. Končni cilj je pridobitev določenega...

Preberite več