Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 06. 07. 2020

Področje: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Zbornični prispevek Kmetijsko gozdarske zbornice

Spoštovani, predlagam ustreznejšo preoblikovanje plačevanja zborničnega prispevka, saj se sedaj pojavljajo primeri, ko morajo plačevati za eno kmetijo vsi solastniki, čeprav je samo eno kmetijsko gospodarstvo in FURS obračunava katastrski...

Preberite več

Datum oddaje: 03. 07. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ, MZ

Izdajanje odločb o karanteni na državni meji

Spoštovani, vlada se je odločila, da se bodo odločbe o karateni izdajale kar na državni meji. Izdajali jih bodo javni uslužbenci (ZUP in pooblastilo) fizično na meji. Delo bi lahko opravljala centralna dežurna delovna skupina (npr.: v...

Preberite več

Datum oddaje: 01. 07. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Brezplačna vozovnica Slovenija

S ciljem odpravljanja birokratskih postopkov je v dobi digitalnih tehnologij povsem nerazumen postopek za pridobitev brezplačne vozovnice za medkrajevni prevoz za upokojence, starejše od 65 let. Vse upravičene kategorije namreč že posedujejo...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 06. 2020

Področje: Šolstvo

Pristojni organi: MDDSZ

Ad futura - pospešitev izbire štipendiranja

V predlogu podajamo pobudo za odstranitev birokratskega zapletanja pri dodeljevanju štipendij sklada Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Imeli smo veliko primerov študentov, ki jih je navedena...

Preberite več

Datum oddaje: 20. 06. 2020

Pristojni organi: MGRT, MKGP

Obvezna certifikacija po shemi IK za gorške hrustavke

Spoštovani! Po tržnicah v Sloveniji je veliko prekupčevalcev s češnjo ti. goriško hrustavko. Nima smisla se spuščati v debato, da je na tržnicah danes že skoraj vse goriška hrustavka. Del certifikacije je masna bilanca, ki omogoči...

Preberite več

Datum oddaje: 17. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MGRT

Zakon o interventnih ukrepih - sprememba pogoja

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 – v nadaljevanju zakon) določa, da se turistični bon lahko vnovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki na dan 13.3.2020...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Promet

Pristojni organi: MzI

Vinjete in prodaja avtomobila

Spoštovani, zanima me, kako to, da voznik, ki je v koledarskem letu že kupil vinjeto, v primeru zamenjave avtomobila oz. nakupa novega vozila in prodaje starega, ne more uveljaviti vinjete, ki jo je že kupil? Se pravi, da bi s potrdilom,...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Delovno pravno

Pristojni organi: MGRT, SURS

Nova deskriptor v kategoriji trgovine v AJPES

Predlagam, da se v AJPES v kategorijo G (TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL) umesti nov deskriptor "Trgovina z ekološkimi živili, krmo in sadilnim materialom". Brez tega deskriptorja NŽD ne bi smeli tržiti ekoloških proizvodov,...

Preberite več

Datum oddaje: 11. 06. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Barvno različna osebna izkaznica za osebe mlajše od 18 let

V današnjem času je veliko govora okoli nakupov tobačnih in alkoholnih proizvodov s strani mladoletnih oseb, kjer tak nakup izvajajo posebne skupine, ki načrtno ciljajo nosilce dejavnosti z razlogom, da jih kasneje prijavijo pristojnim organom....

Preberite več

Datum oddaje: 09. 06. 2020

Področje: Finance

Pristojni organi: MF, MJU, MZ, ZZZS

Zahtevki za refundacije nadomestila plače za bolniške - ugotavljanje osnove

Pri vsakomesečnem oddajanju zahtevkov za refundacijo nadomestil plač zaradi bolniških odsotnosti delavcev se vedno srečujemo s težavami z zavrnitvami zahtevkov zaradi neustrezne osnove za delavca. Pri ugotovaljanju osnove za refundacijo se...

Preberite več