Oddajte pobudo

Seznam zaposlenih - prijavljenih v zavarovanje (ZZZS) s strani podjetja

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MDP, MF, MZ, ZZZS
  • 20. 03. 2024Pobuda objavljena
  • 20. 03. 2024Pobuda posredovana v odziv
  • 28. 03. 2024Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Pozdravljeni,

v nadaljevanju podajam predlog, s katerim bi podjetjem olajšali spremljanje in kontroliranje prijavljenih zaposlenih v obvezno zavarovanje. Podjetja vsakega delavca namreč prijavimo v obvezno zavarovanje z M1 obrazcev. Nimamo pa pregleda nad podatki o vseh zaposlenih. To bi nam bistveno olajšalo delo na tem področju. Za preverbo in obravnavo pobude se vam že v naprej zahvaljujem.

Lep pozdrav

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (sedaj je to Ministrstvo za digitalno preobrazbo) že v letu 2022  na Portalu SPOT: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/socialna-varnost-in-zavarovanja/pridobitev-poimenskega-seznama-zavarovanih-oseb/ razvili informacijsko podporo, ki omogoča delodajalcu , ki je vpisan v Poslovni register Slovenije,da pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pridobi poimenski seznam zaposlenih glede na stanje podatkov v evidenci zavarovanih oseb, ki jo vodi ZZZS. Seznam je delodajalcu v pomoč pri preverjanju ali je ZZZS-ju poslal vse prijave, odjave in spremembe v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za svoje delavce, kakor tudi za namen ureditve svoje kadrovske evidence. Seznam, ki ga pripravi ZZZS, je v oblikah Microsoft Excel in XML. Seznam v obliki Microsoft Excel je primeren za ročno usklajevanje podatkov, seznam v obliki XML pa za informacijsko podprto uporabo. Poimenski seznam delodajalec pridobi tako, da odda elektronsko vlogo preko slovenske poslovne točke SPOT. V istem sistemu v roku 1 ure pridobi pripravljen seznam. Priprava seznamov poteka samodejno, ob delovnih dneh med 7. in 18. uro.

Odgovor Ministrstva za digitalno preobrazbo:

Delodalalci lahko od sredine leta 2022 prek portala SPOT z elektronsko vlogo dostopajo do potrdila o številu zaposlenih in tudi do seznama vseh zaposlenih v podjetju.

Pridobitev poimenskega seznama zaposlenih:

Ta elektronska storitev omogoča oddajo elektronske vloge za pridobitev poimenskega seznama v elektronski obliki. Vlogo na portalu SPOT v imenu poslovnega subjekta odda zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba, naročeni seznam je za prevzem prek portala SPOT pripravljen v roku ene ure v obliki preglednic (npr. excelove tabele) ali XML.

Več informacij: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/socialnavarnost-in-zavarovanja/pridobitev-poimenskega-seznama-zavarovanih-oseb/

Potrdilo o številu zaposlenih:

Na portalu SPOT je na voljo tudi elektronska storitev za pridobitev potrdila o številu zaposlenih. Tudi v tem primeru podatke prek portala SPOT naroči zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba ter jih po pripravi na portalu SPOT tudi prevzame.

Več informacij: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/socialnavarnost-in-zavarovanja/pridobitev-potrdila-o-stevilu-zaposlenih/