Oddajte pobudo

Diskriminatornost Zakona o dohodnini

Pristojni organi: MF
  • 06. 05. 2024Pobuda objavljena

Pobuda

Zakon o dohodnini v 4. točki 115. člena pravi: (4) Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji ter nima lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu. To pa ne velja za zakonce in zunajzakonske partnerje, za katere je dovolj, da niso zaposleni in nimajo lastnih dohodkov za preživljanje. Primer: Oče otroka, ki je starejši od 18 let, se ne šola, nima lastnih dohodkov in ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje ne more uveljavljati olajšave za vzdrževanega družinskega člana, partner tega otroka pa le- to olajšavo lahko uveljavlja. 

Odgovor še ni na voljo