Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 06. 01. 2022

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MF, MP

Avtomatska uskladitev podatkov med ZK in FURS

Spoštovani. Pred časom sem prodala eno nepremičnino in kupila drugo. Vso dokumentacijo smo uredili preko notarja in spremembe vpisali v zemljiško knjigo. Zato sem bila presenečena, ko sem dobila opomin za plačilo drugega dela davka na...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2022

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MJU, ZZZS

Avtomatizem prijav na zavarovalno podlago 01 iz podlage 02

Pozdravljeni. Ko delavcu izdelamo A1, ga sistem avtomatično sam prijavi na podlago 02. Ko pa zaposlenemu A1 poteče, ga je pa potrebno ročno odjaviti iz 02 in prijavljati na 01. Pri veliki količini zaposlenih na dnevni bazi zato porabimo vsaj...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2022

Pristojni organi: MJU, ZZZS

Velikost priponke na portalu SPOT (E-Vem)

Velikost priponk je na portalu SPOT (evem) omejena na 3MB. V praksi se dogaja, da imamo včasih 25 - 30 strani dolgo pogodbo, ki presega teh 3MB, če jo skrčimo pa je nerazpoznavna za branje in nam vlogo zavrnejo. Da pa 30 strani nalagam eno po...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Poslovanje UE Ljubljana

Na UE moram urediti dve zadevi, spremembo stalnega prebivališča in naročiti digitalno potrdilo. Ko sem se po telefonu naročila v enoti Linhartova za digitalno potrdilo, mi je bilo rečeno, da pri njih ne morem urediti tudi spremembe stalnega...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: AKOS, MJU

Priklop na optično omrežje

Pozdravljeni, v zadnjih letih se veliko vlaga v razvoj podeželja, med drugim tudi v izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja. Zato, kot končnemu uporabniku telekomunikacijskih storitev preko bakrene parice, mi ni jasno in logično, zakaj se...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Dodajanje priponk na eUpravi

Na portalu e-uprave omogočite pripenjanje priponk k anonimnim prijavam inšpekcijam. Hvala

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP, MZ

Obveznost dobavitelja pitne vode k elektronskemu obveščanju o izrednih dogodkih

Dober dan. Pravilnik o pitni vodi navaja, da kadar obstaja sum na skladnost pitne vode iz vodovodnega omrežja, mora upravljavec v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ

Potrdilo o pokojninski dobi s strani ZPIZ

ZPIZ izdaja na zahtevo delavca potrdilo o pokojninski dobi. Potrdilo lahko ZPIZ izda tudi delodajalcu, če ga je delavec za to pooblastil. Ker vlagamo vloge za izdajo tega potrdila v imenu delavcev smo zaprosili za izdajo dokumenta v kakšni drugi...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 05. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: FURS, MF, MP

e-Izmenjava podatkov

1. e-Izmenjava podatkov med zavezanci za posredovanja podatkov in upravičenci do podatkov Družbe za upravljanje (v nadaljevanju DZU)[1] se srečujejo z velikim številom poizvedb o morebitnih naložbah v vzajemne sklade oz. druge vrednostne...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 04. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Elektronska oddaja vloge - očetovski dopust

Pozdravljeni, predlagam, da se v času digitalizacije postopkov omogoči tudi možnost elektronske oddaje vloge ko oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta ali do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka. Pohvalno je...

Preberite več