Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 27. 02. 2023

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MDP, MK

RTV Slovenija ne sprejema kvalificiranih digitalnih potrdil

Pozdravljeni. Pri oddaji obrazca za odjavo TV sprejemnika, sem izbral možnost overjenega podpisa. Obrazec sem podpisal s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim s strani izdajatelja SIGEN-CA, vendar mi je bil zavrnjen s strani...

Preberite več

Datum oddaje: 09. 02. 2023

Področje: Visoko šolstvo

Pristojni organi: MDP, MVZI

Podpis izjave z digitalnim potrdilom

Spoštovani! V tem tednu se je sestra vselila v Študentski dom Ljubljana. Ob vselitvi je med drugim potrebno predložiti overjeno izjavo o prevzemu dolga, v primeru neplačevanja obveznosti. Podpisana izjava z veljavnim digitalnim potrdilom...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 02. 2023

Pristojni organi: ZZZS

Prijava delovne nezgode

Predlagam izdelavo APIja (ali pa možnost importa XMLja) za potrebe "Prijave nezgode in poškodbe pri delu" (https://spot.gov.si/spot/irsdPrijavaDelovneNezgode.evem?sekcija=prva). Razlog (prednost): podatke o svojih zaposlenih imajo podjetja že...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 01. 2023

Področje: Finance

Pristojni organi: MF

Poenostavitev na področju kreditov

Pozdravljeni, pri zadnjem obroku kredita banki kreditojemalec plača, da izda izbrisno pobotnico, ki jo mora banka overiti pri notarju. Istočasno bi to lahko že vložila banka direktno pri notarju, vendar tega ne naredijo in ta dokument pošljejo...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2022

Področje: Finance

Pristojni organi: AJPES, MF, MGTŠ, MK

Samozaložniki in kako do računov za uveljavitev stroškov?

Spoštovani. Nekaj mesecev sem registrirana kot samozaložnica in ugotavljam, da samozaložniki nismo v Ajpesovi bazi, kar pomeni, da ne morem dobiti računov za stroške povezane s knjigo - recimo poštne stroške vezane na pošiljanje knjig ali...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2022

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, ZRSZ

Javna dela

V preteklih letih se je obračun javnih del zbirokratiziral do neskončnosti. Zavračajo se zahtevki tudi zaradi par centov pa še bi lahko našteval. Predlagam, da se delavce prek javnih del vodi kot zaposlene na Zavodu za zaposlovanje. Zavod naj...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 12. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MF, MZ, ZZZS

Obračun bolniških staležev

Dajem pobudo, da se bolniški listi v obračun refundacije pošljejo neposredno na ZZZS. ZZZS namreč že sedaj razpolaga z vsemi podatki, ki jih potrebuje za pravilni obračun nadomestila bolniške odsotnosti, medtem ko delodajalec nima vseh teh...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 11. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Dopolnitev 34. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi

Spoštovani, predlagam, da se 1. odstavek 34. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi dopolni na način, da se poleg besedila akta o katerem se bo odločalo na referendumu objavi tudi pregleden, razumljiv povzetek poglavitnih rešitev...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 10. 2022

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MZ

Skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu

Opažam, da se opravljajo nepotrebne dvojne zdravstvene storitve in pregledi in tako je praktično nemogoče skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Prav tako ZZZS po obstoječih praksah bolnišnic eno in isto storitev plačuje dvakrat. Gre za to,...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 10. 2022

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Izboljšava postopka: VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA IZ MATIČNEGA REGISTRA

Spoštovani, danes sem moral pridobiti potrdilo iz matičnega registra. Presenetilo me je, da za izpis baze in e-potrdilo, ki bi se moglo zgoditi avtomatično zahtevate plačilo takse. Dodatno je neuporabno tudi to, da moram podatke kot so naslov,...

Preberite več