Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 10. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Poslovanje UE Ljubljana

Na UE moram urediti dve zadevi, spremembo stalnega prebivališča in naročiti digitalno potrdilo. Ko sem se po telefonu naročila v enoti Linhartova za digitalno potrdilo, mi je bilo rečeno, da pri njih ne morem urediti tudi spremembe stalnega...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: AKOS, MJU

Priklop na optično omrežje

Pozdravljeni, v zadnjih letih se veliko vlaga v razvoj podeželja, med drugim tudi v izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja. Zato, kot končnemu uporabniku telekomunikacijskih storitev preko bakrene parice, mi ni jasno in logično, zakaj se...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Dodajanje priponk na eUpravi

Na portalu e-uprave omogočite pripenjanje priponk k anonimnim prijavam inšpekcijam. Hvala

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP, MZ

Obveznost dobavitelja pitne vode k elektronskemu obveščanju o izrednih dogodkih

Dober dan. Pravilnik o pitni vodi navaja, da kadar obstaja sum na skladnost pitne vode iz vodovodnega omrežja, mora upravljavec v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ

Potrdilo o pokojninski dobi s strani ZPIZ

ZPIZ izdaja na zahtevo delavca potrdilo o pokojninski dobi. Potrdilo lahko ZPIZ izda tudi delodajalcu, če ga je delavec za to pooblastil. Ker vlagamo vloge za izdajo tega potrdila v imenu delavcev smo zaprosili za izdajo dokumenta v kakšni drugi...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 05. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: FURS, MF, MP

e-Izmenjava podatkov

1. e-Izmenjava podatkov med zavezanci za posredovanja podatkov in upravičenci do podatkov Družbe za upravljanje (v nadaljevanju DZU)[1] se srečujejo z velikim številom poizvedb o morebitnih naložbah v vzajemne sklade oz. druge vrednostne...

Preberite več

Datum oddaje: 19. 04. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Elektronska oddaja vloge - očetovski dopust

Pozdravljeni, predlagam, da se v času digitalizacije postopkov omogoči tudi možnost elektronske oddaje vloge ko oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta ali do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka. Pohvalno je...

Preberite več

Datum oddaje: 22. 01. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MP

Prevod potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Spoštovani! Naše podjetje veliko poslovno sodeluje s tujino in potrebujemo potrdilo o nekaznovanosti v angleškem jeziku. V posameznih državah velikokrat zahtevajo od odgovorne osebe podjetja za registracijo licenciranje potrdilo o...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: FURS, MDDSZ, MF, MJU, MZ, ZRSZ, ZPIZ, ZZZS

Povezava vseh državnih evidenc

Želela bi, da se vse evidence z našimi podatki, ki obstajajo na državnem nivoju, bolje povežejo. Zelo pohvalno je, da obstaja že mnogo portalov (eUprava, eZPIZ, mojZZZS, eDavki, itd.), vendar pa so podatki iz le-teh med seboj slabo povezani,...

Preberite več

Datum oddaje: 18. 12. 2020

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Ocenjevanje uslužbencev javne uprave

Nekateri javni uslužbenci, še posebej na upravnih enotah, delujejo vse prej kot prijazno in strokovno in dostikrat izven svojih pooblastil. Ker imam pri svojem delu zelo veliko opravka z uradniki v tujini, moram na žalost ugotoviti, da je...

Preberite več