Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 10. 05. 2022

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Ureditev služnosti stanovanja za umrle osebe

Pozdravljeni. Glede na to da smo v 21. stoletju v dobi računalnikov bi predlagal, da zemljiška knjiga po službeni dolžnosti ureja preklic služnosti stanovanja za umrle osebe, saj ima le ta kot državni organ vse podatke. Namreč gre za osebe,...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 04. 2022

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Poenostavitev postopka in vloge za začasno institucionalno varstvo

Predlagam, da se smiselno poenostavi postopek in vloga za začasno varstvo v domovih upokojencev, saj je trenutno postopek in vloga popolnoma enak kot pri stalnem vstopu v domove za upokojencev. Vsekakor bi to starejšim omogočilo, da so dlje v...

Preberite več

Datum oddaje: 06. 01. 2022

Področje: Pravosodje

Pristojni organi: MF, MP

Avtomatska uskladitev podatkov med ZK in FURS

Spoštovani. Pred časom sem prodala eno nepremičnino in kupila drugo. Vso dokumentacijo smo uredili preko notarja in spremembe vpisali v zemljiško knjigo. Zato sem bila presenečena, ko sem dobila opomin za plačilo drugega dela davka na...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2022

Področje: Zdravstvo

Pristojni organi: MJU, ZZZS

Avtomatizem prijav na zavarovalno podlago 01 iz podlage 02

Pozdravljeni. Ko delavcu izdelamo A1, ga sistem avtomatično sam prijavi na podlago 02. Ko pa zaposlenemu A1 poteče, ga je pa potrebno ročno odjaviti iz 02 in prijavljati na 01. Pri veliki količini zaposlenih na dnevni bazi zato porabimo vsaj...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2022

Pristojni organi: MJU, ZZZS

Velikost priponke na portalu SPOT (E-Vem)

Velikost priponk je na portalu SPOT (evem) omejena na 3MB. V praksi se dogaja, da imamo včasih 25 - 30 strani dolgo pogodbo, ki presega teh 3MB, če jo skrčimo pa je nerazpoznavna za branje in nam vlogo zavrnejo. Da pa 30 strani nalagam eno po...

Preberite več

Datum oddaje: 10. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Poslovanje UE Ljubljana

Na UE moram urediti dve zadevi, spremembo stalnega prebivališča in naročiti digitalno potrdilo. Ko sem se po telefonu naročila v enoti Linhartova za digitalno potrdilo, mi je bilo rečeno, da pri njih ne morem urediti tudi spremembe stalnega...

Preberite več

Datum oddaje: 04. 12. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Dodajanje priponk na eUpravi

Na portalu e-uprave omogočite pripenjanje priponk k anonimnim prijavam inšpekcijam. Hvala

Preberite več

Datum oddaje: 06. 09. 2021

Področje: Okolje in prostor

Pristojni organi: MNVP, MZ

Obveznost dobavitelja pitne vode k elektronskemu obveščanju o izrednih dogodkih

Dober dan. Pravilnik o pitni vodi navaja, da kadar obstaja sum na skladnost pitne vode iz vodovodnega omrežja, mora upravljavec v primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode takoj obvestiti uporabnike in jim posredovati ustrezna...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 05. 2021

Področje: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ, ZPIZ

Potrdilo o pokojninski dobi s strani ZPIZ

ZPIZ izdaja na zahtevo delavca potrdilo o pokojninski dobi. Potrdilo lahko ZPIZ izda tudi delodajalcu, če ga je delavec za to pooblastil. Ker vlagamo vloge za izdajo tega potrdila v imenu delavcev smo zaprosili za izdajo dokumenta v kakšni drugi...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 05. 2021

Področje: Javna uprava

Pristojni organi: FURS, MF, MP

e-Izmenjava podatkov

1. e-Izmenjava podatkov med zavezanci za posredovanja podatkov in upravičenci do podatkov Družbe za upravljanje (v nadaljevanju DZU)[1] se srečujejo z velikim številom poizvedb o morebitnih naložbah v vzajemne sklade oz. druge vrednostne...

Preberite več