Oddajte pobudo

Sprememba prve in druge obravnave kršitve pacientovih pravic

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 12. 04. 2023Pobuda objavljena
  • 12. 04. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 17. 05. 2023Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni!

V letu 2022 sem šel skozi postopek 1. in 2. obravnave kršitve pacijentovih pravic pred Komisijo RS. Iz osebnih izkušenj lahko predlagam spremembo postopka prve in druge obravnave.

Obvezno je potrebno vključiti snemanje obravnave. V mojem primeru je prihajalo do hudih kršitev vnosa podatkov v zapisnik. Predsednica komisije je subjektivno diktirala vsebino zapisnika in lobirala za vpis predloga po katerem bi se od zdravnika zahtevalo samo opravičilo za 'šum v komunikaciji'. V določenih primerih lahko prihaja do očitne diskriminacije pacienta in zaradi tega je nujno vključiti mehanizem za nadzor delovanja komisije. Ta nadzor je tudi nujen za zagotovitev pravilne obravnave in izvršitev sklepa Komisije (v mojem primeru 5 mesecev po obravnavi še vedno nisem prejel opravičila zdravnika).

Predlagam obvezno udeležbo varuha pacijentovih pravic na obravnavah.

Potrebno je tudi podaljšati rok za zastaranje primera kršitev (Zakon o pacijentovih pravicah). Določene kršitve so vidne pozneje kot 30 dni. Komisija RS za pacientove pravice prekliče vloge za obravnavo kršitev takoj po poteku tega roka, kljub obstoju razloga za podaljšanje tega roka.

Potrebno je narediti revizijo članov, ki nastopajo kot predstavniki Komisije RS, predvsem je potrebno narediti evaluacijo delovanja predsednikov komisije. Sedanji člani so na te polažaje nastopilu na osnovi priporočil strank iz prejšnjih vlad in nimajo ustreznih kompetenc za vodenje komisije.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

V zvezi s predmetno pobudo pojasnjujemo, da postopek z zahtevo za obravnavo kršitve
pacientovih pravic podrobneje ureja Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08,55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS).

Ministrstvo bo predlagano pobudo preučilo z vidika odprave administrativnih ovir in jo ob
upoštevanju vseh vidikov tudi ustrezno naslovilo v okviru zakonodajnih predlogov.