Oddajte pobudo

Spodbujanje digitalnega poslovanja med državo in podjetji

Pristojni organi: MGTŠ
  • 19. 12. 2023Pobuda objavljena
  • 19. 12. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 21. 12. 2023Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni, v našem podjetju se soočamo nepotrebno administracijo, saj se od nas zahteva še vedno v določenih primerih papirnato poslovanje z državo in to v času močnega spodbujanja digitalizacije z vseh smeri. Konkretno smo se prijavili na razpis s področja turizma, kjer smo bili tudi med izbranimi in sledil je le še podpis pogodbe. V tem delu pohvale za možnost elektronske oddaje vloge. Se pa je zapletlo pri postopku podpisovanja pogodbe, ki smo jo na naši stani želeli podpisati elektronsko, vendar ni bilo te možnosti. Posledično je to pomenilo čakanje na pogodbi, prevzemanje le-te v poštni poslovalnici, ponovno čakanje v poslovalnici na oddajo. Tako se je podpis pogodbe zavlekel, hkrati pa se nas je kot podjetje še dodatno stroškovno obremenilo s pošiljanjem pošte nazaj na ministrstvo. Menimo, da je bila vse skupaj nepotrebna ovira in glede na to, da je bil sporočen elektronski naslov podjetja za elektronsko poslovanje v tem primeru, bi se lahko vse skupaj uredilo hitreje in vsekakor tudi ceneje. Prosimo, da se za prihodnje takšne postopke omogoči elektronsko podpisovanje pogodb oziroma se omogoči celotni postopek v elektronski obliki, od oddaje vloge do vključno podpisa pogodbe in posledično po potrebi tudi oddaje zahtevka za izplačilo. V bistvu bi na tak način lahko tudi na mehek način spodbujali vse prejemnike javnih sredstev, da si uredijo digitalna potrdila, saj se povsod v razpisih pričakuje okoljska trajnost. Hvala in lep pozdrav.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor MInistrstva za gospodarstvi, turizem in šport: 

Prihodnji razpisi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za turizem bodo omogočali celotni postopek v elektronski obliki. Nenazadnje nam ta cilj nalaga tudi Strategija slovenskega turizma 2022 – 28 v Politiki 9, kjer je opredeljena Digitalizacija in pretok informacij za večjo učinkovitost slovenskega turizma.

Z naše strani se pričakuje digitalizacija procesov in funkcij v upravljanju na vseh ravneh.