Oddajte pobudo

Prošnja za elektronsko oddajanje prijavo gradbišč na Inšpektorat za delo

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MDDSZ
  • 28. 03. 2023Pobuda objavljena
  • 28. 03. 2023Pobuda posredovana v odziv
  • 05. 04. 2023Pobuda sprejeta

Pobuda

Pred začetkom gradnje je potrebno prijaviti začetek gradnje na Inšpektorat za delo: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-gradbisca-pred-zacetkom-dela/ s čimer se seveda strinjam. Moti me le način izvedbe prijave, ker jo je še vedno potrebno pošiljati po klasični pošti, saj menim, da bi se ob današnji tehnologiji to prijavo brez problema dalo urejevati elektronsko. Delo bi bilo olajšano tako nam, še posebej pa vam, ker bi se prijava avtomatsko zabeležila.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo pojasnjuje, da se obrazec za prijavo gradbišča  v pdf. formatu nahaja na spletni strani Inšpektorata RS za delo:      

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/VZD-obrazci-in-obvezna-navodilastoritve/006583f1a1/obvezno-navodilo-in-obrazec-za-prijavo-gradbisca.pdf.

Tisti, ki je dolžan izvesti prijavo gradbišča na Inšpektorat RS za delo, sname obrazec s spletne strani inšpektorata, ga fizično izpolni, podpiše in žigosa ter po običajni lahko pa tudi po elektronski pošti pošlje na Inšpektorat RS za delo. Prejeto prijavo gradbišča, po običajni pošti ali po elektronski pošti, se na inšpektoratu ročno vnese v bazo podatkov. V prihodnje pa se predvideva tudi povsem elektronsko prijavljanje, kar bo razbremenilo tako uporabnike kot tudi delo na inšpektoratu.