Oddajte pobudo

Poenostavitev postopka pridobitve vrednotnice za tehnične pripomočke

Pristojni organi: MDDSZ, MDP, MZ
  • 09. 11. 2023Pobuda objavljena
  • 09. 11. 2023Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Imam 4 predloge: 

1. Invalidna oseba mora vlogo za tehnični pripomoček po pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila vložiti osebno na upravni enoti, na katero se je poprej potrebno naročiti. Elektronska vložitev navedene vloge kljub večletnemu prizadevanju za elektronsko poslovanje državnih organov ni mogoča. Predlagam, da se omogoči elektronsko vlaganje navedenih vlog. 

2. Prvi odstavek 5. člena pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila navaja " Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka upravna enota upravičencu izda vrednotnico za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka.". Torej, upravna enota izda vrednotnico za tehnični pripomoček šele po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka. Navedeno pomeni čakanje še najmanj nadaljnje 3 tedne (2 tedna za potek pritožbenega roka + 1 teden, kolikor potuje navadna pošta od upravne enote do naslovnika). Predlagam, da se navedeni odstavek spremeni tako, da lahko upravna enota vrednotnico izda hkrati s pozitivno rešeno odločbo. V primeru, da je odločba za določene tehnične pripomočke negativna, pa pač vrednotnice za navedene tehnične pripomočke ne izda.

3. Omogoči naj se elektronsko vročanje odločb v navedeni zadevi.

4. Omogoči naj se e-vrednotnice (tj. v dematerializirani obliki)

Odgovor še ni na voljo