Oddajte pobudo

Dobre prakse

Skupaj z vašimi pobudami nam je uspelo realizirati že več kot 300 ukrepov za boljšo zakonodajno in poslovno okolje. Večina med njimi izhajajo iz programa »minus 25«. Največ realiziranih je bilo do sedaj na področju financ, statistike, pravosodja in kmetijstva.

Na 14 področjih je bilo do sedaj že evalviranih 170 ukrepov in tako realiziranih več kot 420 mio EUR na letni ravni. Ukrepi so bili ocenjeni v skladu z Enotno metodologijo za merjenje stroškov (privzeta po mednarodni metodologiji SCM).

Zaradi uvajanja elektronskih in drugih možnosti komuniciranja, so poenostavitve doprinesle nižje stroške postopkov:

  • prihranek časa poslovnih in fizičnih subjektov ter javne uprave,
  • izboljšave v smeri brezpapirnega poslovanja,
  • manj pridobivanja, izdajanja, obravnave in hrambe fizičnih prilog,
  • ukinjeno vodenje evidenc,
  • ažurnost podatkov,
  • zmanjšanje možnosti zlorab,
  • poenostavitve in krajšanje postopkov.

Primeri dobrih praks

Ali ste vedeli, da lahko na eUpravi spremenite naslov vašega prebivališča? Ali ste vedeli, da lahko prav tam tudi podaljšate vaše prometno dovoljenje? In vse to brez čakanja v vrsti!

eUprava ponuja več kot 180 različnih elektronskih vlog na področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika: vse od rojstva, šolanja, zaposlitve pa do upokojitve.

Celovit sistem brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Sistem SPOT poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom nudi nove in izboljšane elektronske storitve, storitve podjetniškega svetovanja, informiranja in podjetniškega usposabljanja ter bogat nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij.

Ste vedeli, da je od 1. 4. 2018 obvezno elektronsko oddajanje ponudb?

Z izvedbo projekta e-javno naročanje je omogočeno BREZPLAČNO izvajanje postopkov javnih naročil od začetka do konca v »brezpapirni« obliki.

Vse na enem mestu in samo enkrat!

Za poslovne subjekte vse informacije o pogojih za poslovanje, ki so predstavljene na uporabniku prijazen način – enostavno, strukturirano in jasno. S celostnimi, ažurnimi in jasno predstavljenimi vsebinami in postopki do dviga zaupanja uporabnikov do državnih spletnih storitev. Znotraj posameznih institucij do dviga preglednost, medsebojno izmenjavo podatkov in učinkovitost.

Sodelovanje in upoštevanje različnih mnenj je osnova demokracije. Vaše mnenje šteje! Sodelujte pri pripravi predpisov s svojimi mnenji, predlogi, pripombami in pobudami predlagateljem predpisov in odločevalcem.

Moč je v podatkih. Odprimo jih skupaj.

Na portalu odprtih podatkov Slovenije - OPSI najdete metapodatkovne opise vseh evidenc in zbirk, s katerimi razpolaga javni sektor, kar vam omogoča vpogled v delovanje države. Dostopate lahko do odprtih podatkov, kot so na primer: kdo in v kakšne namene porabi javni denar, kakšna je onesnaženost zraka in voda, kakšni so trendi prodaje motornih vozil Sloveniji in čakalne vrste v bolnišnicah.

Portal nudi objavo interoperabilnostnih rešitev in izdelkov javnega sektorja.

Na enem mestu povezuje katalog interoperabilnostnih rešitev, spodbuja dobre prakse in ponovno uporabo.