Oddajte pobudo

Področje pravosodja

Ali veste, da …

… lahko na spletišču e-ZK pridobite brezplačni izpisek iz zemljiške knjige.

… smo uvedli elektronsko dražbo nepremičnin in premičnin.

… si sodišča sama pridobijo podatke o premoženju, iskanje podatkov transakcijskih računih pri OPP in zaposlitvi.

62,5 mio EUR na letni ravni
Na področju pravosodja je bilo realiziranih 62,5 milijonov evrov prihranka na letni ravni.

Poenostavitve na področju Zakona o zemljiški knjigi so prinesle prihranke v višini 17,4 milijonov evrov na letni ravni.

Zadnje novosti

Nov korak v smeri večje digitalizacije sodnih postopkov

Od 1. marca naprej je omogočeno elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij.

Preberite več

Aktualne dražbe slovenskih sodišč na enem mestu

Od 1. 2. 2021 naprej lahko na enem mestu spremljate vse objavljene aktualne dražbe slovenskih sodišč.

Preberite več

Pregled enotnega trga EU - Slovenija izboljšala svoj rezultat

Enotni trg (Single Market Scoreboard) EU temelji na velikem številu zakonodaje, katerega vzporedno spremljajo nacionalni ukrepi držav članic, ki skrbijo za prenos evropske zakonodaje znotraj posamezne države članice. V nadaljevanju na kratko povzemamo rezultate, ki jih je v letu 2019 v primerjavi z ostalimi državami članicami dosegla Slovenija glede prenosa zakonodaje na notranjem trgu, kršitev pravnega reda EU in projekta EU Pilot.

Preberite več

Poročila rednih evalvacij