Oddajte pobudo

Področje pravosodja

Ali veste, da …

… lahko na spletišču e-ZK pridobite brezplačni izpisek iz zemljiške knjige.

… smo uvedli elektronsko dražbo nepremičnin in premičnin.

… si sodišča sama pridobijo podatke o premoženju, iskanje podatkov transakcijskih računih pri OPP in zaposlitvi.

62,5 mio EUR na letni ravni
Na področju pravosodja je bilo realiziranih 62,5 milijonov evrov prihranka na letni ravni.

Poenostavitve na področju Zakona o zemljiški knjigi so prinesle prihranke v višini 17,4 milijonov evrov na letni ravni.

Zadnje novosti

Z ustanovitvijo probacijske službe do prihrankov in pozitivnih sprememb

Ali veste, da bo ustanovljena probacijska služba pomembno prispevala k znižanju stroškov obravnave storilcev kaznivih dejanj, zmanjšanju zasedenosti zaporov, zmanjšanju stopnje ponovitve kaznivih dejanj in povečanju učinkovitosti izvrševanja skupnostnih sankcij.

Preberite več

Poročila rednih evalvacij