Oddajte pobudo

Področje okolja in prostora

Ali veste, da …

… so na enem mestu zbrane in poenotene vse informacije o prostoru – eProstor.

… smo vzpostavili informacijski sistem ravnanja z odpadki.

… smo rok veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja podaljšali iz 5 na 10 let.

14 mio EUR na letni ravni
Na področju okolja in prostora so bili realizirani prihranki v višini 14 milijonov evrov na letni ravni, 9,2 milijonov evrov z ureditvijo področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni zakonodaji.

Zadnje novosti

Prihranki na področju predhodnega postopka pri presoji vplivov na okolje

Prihranki so ocenjeni za vlagatelje zahtevkov za predhodni postopek, Agencijo RS za okolje ter pristojne organe.

Preberite več

Kaj prinaša nov Zakon o urejanju prostora

Spremembe na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike

Preberite več

Kaj prinaša nov Gradbeni zakon

Nov Gradbeni zakon bo imel učinke na debirokratizacijo postopkov in digitalizacijo procesov

Preberite več

Poročila rednih evalvacij