Oddajte pobudo

Področje gospodarstva in kohezije

Ali veste, da …

… smo število obrtnih dejavnosti, ki potrebujejo obrtno dovoljenje, znižali iz 64 na 25.

… so ukinjene obvezne objave letnih poročil v Uradnem listu RS.

… smo uvedli elektronsko podporo za presojo učinkov predpisov na gospodarstvo – MSP test.

18,7 mio EUR na letni ravni
Na področju gospodarstva in kohezije so bili realizirani prihranki v višini 18,7 milijonov evrov na letni ravni.

57% prihranka predstavlja ukrep Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu.

Zadnje novosti

Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov do 31. decembra 2021

Vlada RS je sklenila, da je veljavnost turističnih bonov podaljšana do konca leta 2021 in sicer za vse upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Preberite več

Večja transparentnost pri javnih naročilih

Zainteresirani javnosti bo omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih na podlagi postopkov javnega naročanja.

Preberite več

eRačun - poenostavitev plačevanja z enim plačilnim nalogom

Ministrstvo za finance je iz Enotne zbirke ukrepov realiziralo ukrep plačevanje davkov in prispevkov z enim plačilnim nalogom.

Preberite več

Poročila rednih evalvacij