Oddajte pobudo

Področje kmetijstva

Ali veste, da …

… smo uvedli elektronski način poslovanja – izpolnjevanje in oddajanje vlog – e-Kmetija.

… smo uvedli elektronsko poročanje in s tem dodali vse obrazce na enem mestu – e-Kmetija.

… vam kot upravičencem ni več potrebno priporočeno pošiljati obrazca za prenos in zakup plačilni pravic.

20,4 mio EUR na letni ravni
Na področju kmetijstva so bili realizirani prihranki v višini 20,4 milijonov evrov na letni ravni.

Zadnje novosti

Poročilo rednih evalvacij