Oddajte pobudo

Področje kmetijstva

Ali veste, da …

… smo uvedli elektronski način poslovanja – izpolnjevanje in oddajanje vlog – e-Kmetija.

… smo uvedli elektronsko poročanje in s tem dodali vse obrazce na enem mestu – e-Kmetija.

… vam kot upravičencem ni več potrebno priporočeno pošiljati obrazca za prenos in zakup plačilni pravic.

20,4 mio EUR na letni ravni
Na področju kmetijstva so bili realizirani prihranki v višini 20,4 milijonov evrov na letni ravni.

Zadnje novosti

Vloge in zahtevki Programa razvoja podeželja le še preko aplikacije E - kmetija

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je stopila korak naprej k poenostavitvi procesov, tako da je pot do izplačila sredstev preko Programa razvoja podeželja (PRP) enostavnejša in bolj prilagojena potrebam kmetov.

Preberite več

Poročilo rednih evalvacij