Oddajte pobudo

Področje financ

Ali veste, da …

 

… smo s sistemom e-Davki uvedli elektronski način poslovanja, vzpostavili smo tako enotno in centralno evidenco, vloge obdelamo hitreje, in posledično smo skrajšali roki podajanja odločitev.

 

… na letnem nivoju ni več potrebno poročati o dohodkih, za katere ste davčnemu organu med letom že predložili obračun davčnega odtegljaja.

 

… smo ukinili dnevno polaganje gotovine za pravne osebe.

 

80,5 mio EUR na letni ravni
Na področju financ so bili realizirani prihranki v višini 80,5 milijonov evrov na letni ravni.

Zadnje novosti

e račun za plačevanje davkov in prispevkov

Z uvedbo možnosti plačevanja davkov in prispevkom z enim plačilnim nalogom preko e-računa, so ocenjeni prihranki v višini 530.146,44 evrov za različne subjekte.

Preberite več

Vloga enkratnega nakazila solidarnostnega dodatka za otroke že dostopna na eUpravi

Prejemniki otroških dodatkov bodo izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka prejeli do 31.1.2021, ostali pa na podlagi oddaje eVloge na eUpravi.

Preberite več

Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov do 31. decembra 2021

Vlada RS je sklenila, da je veljavnost turističnih bonov podaljšana do konca leta 2021 in sicer za vse upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

Preberite več

Poročila rednih evalvacij