Oddajte pobudo

Z vavčerji do dodatnega denarja

Bankovci evrov; Avtor: Martaposemuckel; pixabay

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednjim podjetjem (v nadaljevanjuMSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Gre za nov program spodbud za MSP – t.i. vavčerje, katere lahko podjetja najemajo skozi vso leto, pridobijo pa jih lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le - teh je zelo hitra.

Na pozive za vavčerje se lahko prijavijo MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in imajo poravnane finančne obveznosti (niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) preverja ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva in na podlagi preveritve podjetjem sporoči odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobijo sofinanciranje v višini maksimalno 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, je manjša ali enaka 9.999,99 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000,00 EUR na leto.

Za vsak vavčer oziroma skupino vavčerjev je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javen poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo, katera je zelo poenostavljena. Prijaviteljem je na voljo tudi brezplačna pomoč pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev ter strokovne informacije o posameznem javnem pozivu pri svetovalcih na vseh SPOT točkah v vseh 12 statističnih regijah. Popolna vloga se odda na SPS, elektronsko preko sistema ePortal, ki je dostopen na spletni strani SPS.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Na koga vplivajo spremembe?

  • Na mikro, mala in srednja podjetja, ki preko sistema vavčerjev pridobijo možnost sofinanciranja posameznih storitev.

Kaj bo doseženo s spremembami?

  • S pomočjo sistema vavčerjev, lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence tako v Sloveniji kot v EU.