Oddajte pobudo

Meritve predpisov

Prepogosto spreminjane predpisov pomeni nejasnost in nepreglednost v zakonodaji. Zakonodajna ureditev mora upoštevati, da zakon ni vsemogoč in edini način urejanja družbenih razmerij.

V okviru II. faze so se izvedle meritve administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS. Rezultati so pokazali, da je bilo na 14 področji pregledanih 71 zakonov in 3.529 podzakonskih predpisov od katerih jih je bilo 996 administrativno obremenjujočih. Analizirani predpisi povzročajo gospodarstvu in državljanom 1,449 mrd EUR administrativnih bremen.

I. PODROČJE FINANC:


II. PODROČJE GOSPODARSTVA:


III. PODROČJE KMETIJSTVA:


IV. PODROČJE OKOLJA:


V. PODROČJE PRAVOSODJA:


VI. PODROČJE ŠOLSTVA:


VII. PODROČJE VISOKEGA ŠOLSTVA:


VIII. PODROČJE ZDRAVJA:


IX. PODROČJE PROMETA IN OBRAMBE:


X. PODROČJE KULTURE:


XI. PODROČJE KOHEZIJE:


XII. PODROČJE SOCIALE:


XIII. DELOVNO PRAVNO PODROČJE:


XII. PODROČJE STATISTIKE: