Kako do nižjih zakonodajnih bremen

Kako to dosežemo?

 • Razveljaviti, zmanjšati, združiti, izboljšati predpise;
 • Poenostaviti procese (re-inženiring);
 • Izmenjavati podatke v okviru uprave (potujejo naj podatki in ne ljudje);
 • Razvijati IT rešitve in storitve, ob pogoju, da so postopki predhodno poenostavljeni;
 • Storitve približati uporabnikom;
 • Pri pripravi predpisov pomisliti na majhne subjekte;
 • Opraviti potrebne deregulacije.

Najprej misli na male

 • upoštevanje značilnosti mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) pri oblikovanju zakonodaje;
 • izvedba presoje učinkov na gospodarstvo (MSP test);
 • omogoči učinkovito posvetovanje z zainteresiranimi stranmi;
 • za mala in mikro podjetja naj se uporabijo posebni ukrepi (odstopanja, prehodna obdobja in izjeme - zlasti kar zadeva zahteve po obveščanju ali poročanju) ter prilagojeni pristopi, kadar je to primerno.

Samo enkrat

 • ne zahtevajo naj se podatki, ki so že na voljo znotraj uprave, razen če jih je potrebno posodobiti;
 • odpravi naj se podvajanje zahtev s strani organov javne uprave za informacije, ki so že na voljo.

Vse na enem mestu

 • nadgradnja VEM točke za podjetnike