Področje šolstvo, visokega šolstva in kulture

Na področju šolstva, visokega šolstva in kulture so bili realizirani prihranki v višini 2,5 milijona evrov na letni ravni.

Ali veste, da …

… smo vzpostavili centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja – CEUVZ.

… smo odpravili pridobivanje in izročanje potrdil o šolanju v zvezi z upravičenostjo do sredstev iz naslova zakonskih pravic.

… smo vzpostavili informacijsko podporo na področju celotnega postopka oddaje in obdelave vloge za vpis v Visokošolsko šolstvo - eVŠ.