Področje prometa, obrambe in notranjih zadev

Na področju prometa, obrambe in notranjih zadev so bili realizirani prihranki v višini 36 milijonov evrov na letni ravni.

Ali veste, da …

… smo odpravili notranjo kontrolo za vsa podjetja.

… smo za dijake in študente razbremenili zaradi nižjih stroškov nakupa in izboljšali postopek nakupa vozovnic.