Področje sociale

Na področju sociale so bili realizirani prihranki v višini 23 milijonov evrov na letni ravni, samo s projektom e-sociala 19,6 milijonov evrov.

Ali veste, da …

… lahko enotne vloge vložite na enem mestu – e-Sociala.

… smo odpravili obveznost delodajalca, da ZPIZ-u posreduje M-4 obrazec, saj si jih ZPIZ sam pridobi od FURS-a.

… vpis novorojenca v matični register naredijo neposredno že v porodnišnici.