Področje pravosodja

Na področju pravosodja je bilo realiziranih 61,2 milijonov evrov prihranka na letni ravni.

Poenostavitve na področju Zakona o zemljiški knjigi so prinesle prihranke v višini 17,4 milijonov evrov na letni ravni.

Ali veste, da …

… lahko na spletišču e-ZK pridobite brezplačni izpisek iz zemljiške knjige.

… smo uvedli elektronsko dražbo nepremičnin in premičnin.

… si sodišča sama pridobijo podatke o premoženju, iskanje podatkov transakcijskih računih pri OPP in zaposlitvi.