Dobre prakse

Skupaj z vašimi pobudami nam je uspelo realizirati že več kot 300 ukrepov za boljšo zakonodajno in poslovno okolje. Večina med njimi izhajajo iz programa »minus 25«. Največ realiziranih je bilo do sedaj na področju financ, statistike, pravosodja in kmetijstva.

Na 14 področjih je bilo do sedaj že evalviranih 146 ukrepov, pri čemer so skupno ugotovljeni prihranki v višini 424,3 mio EUR, od tega je že realiziranih 365 mio EUR. Ukrepi so bili ocenjeni v skladu z Enotno metodologijo za merjenje stroškov (privzeta po mednarodni metodologiji SCM).

Zaradi uvajanja elektronskih in drugih možnosti komuniciranja, so poenostavitve doprinesle nižje stroške postopkov:

  • prihranek časa poslovnih in fizičnih subjektov ter javne uprave,
  • izboljšave v smeri brezpapirnega poslovanja,
  • manj pridobivanja, izdajanja, obravnave in hrambe fizičnih prilog,
  • ukinjeno vodenje evidenc,
  • ažurnost podatkov,
  • zmanjšanje možnosti zlorab,
  • poenostavitve in krajšanje postopkov.