Področje kmetijstva

Na področju kmetijstva so bili realizirani prihranki v višini 20,4 milijonov evrov na letni ravni.

Ali veste, da …

… smo uvedli elektronski način poslovanja – izpolnjevanje in oddajanje vlog – e-Kmetija.

… smo uvedli elektronsko poročanje in s tem dodali vse obrazce na enem mestu – e-Kmetija.

… vam kot upravičencem ni več potrebno priporočeno pošiljati obrazca za prenos in zakup plačilni pravic.