Novice

V prihodnjem letu izdelava fotografij za osebne dokumente pri pristojnem organu

Izdelava fotografij za osebne dokumente na pristojnem organu predstavlja varnejši in enostavnejši postopek

Preberite več

e račun za plačevanje davkov in prispevkov

Z uvedbo možnosti plačevanja davkov in prispevkom z enim plačilnim nalogom preko e-računa, so ocenjeni prihranki v višini 530.146,44 evrov za različne…

Preberite več

Komentirajte predpise v pripravi

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun…

Preberite več

Po potrdilo o nekaznovanosti na splet

Z uvedbo poenostavitev na področju pridobivanja potrdil o nekaznovanosti, ocenjeni prihranki v višini 63 tisoč evrov tako v času kot tudi denarju za…

Preberite več

V letu 2022 nova e-osebna izkaznica

Nova e–osebna izkaznica bo vsebovala biometrične podatke ter elemente za e-poslovanje

Preberite več

Elektronska oddaja vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za delavce BIH in Srbije

Možnost uporabe elektronskih postopkov za pridobitev delovnega dovoljena za delavce BIH in Srbije premalo izkoriščena

Preberite več

Strateško predvidevanje prihodnosti – ključ do večje pripravljenosti držav na prihodnje izzive

V okviru slovenskega predsedovanja 18. in 19. poteka globalna konferenca, na kateri je upravljanje vlad prvič hkrati obravnavano z vidikov…

Preberite več

S postopno prenovo portala SPOT do boljših e-storitev, e-postopkov in enostavnejše uporabe portala

Prenavljamo portal SPOT – za vas!

Na portalu SPOT (Slovenska poslovna točka) nadaljujemo celovito tehnično in vsebinsko prenovo portala. V teku je…

Preberite več

Z informativnimi izračuni do hitrejšega reševanje pravic iz javnih sredstev

S spremembami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev do učinkovitejšega načina odločanja o pravicah iz javnih sredstev.

Preberite več