Področje delovnega prava

Na področju delovnega prava so bili realizirani prihranki v višini 82,5 milijonov evrov na letni ravni.

Ali veste, da …

… smo vzpostavili Enotno vstopno točko za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo.

… smo odpravili vsakoletno prilaganje potrdil o šolanju pri uveljavljanju subvencionirane študentske prehrane.

… smo vzpostavili povezavo med informacijskimi sistemu FURS in ZRSZ za odmero denarnega nadomestila.