Področje okolja in prostora

Na področju okolja in prostora so bili realizirani prihranki v višini 13,8 milijonov evrov na letni ravni, 9,2 milijonov evrov z ureditvijo področja pridobivanja projektnih pogojev in soglasij v področni zakonodaji.

Ali veste, da …

… so na enem mestu zbrane in poenotene vse informacije o prostoru – eProstor.

… smo vzpostavili informacijski sistem ravnanja z odpadki.

… smo rok veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja podaljšali iz 5 na 10 let.