Področje financ

Na področju financ so bili realizirani prihranki v višini 77,5 milijonov evrov na letni ravni.

Ali veste, da …

… smo s sistemom e-Davki uvedli elektronski način poslovanja, vzpostavili smo tako enotno in centralno evidenco, vloge obdelamo hitreje, in posledično smo skrajšali roki podajanja odločitev.

… na letnem nivoju ni več potrebno poročati o dohodkih, za katere ste davčnemu organu med letom že predložili obračun davčnega odtegljaja.

… smo ukinili dnevno polaganje gotovine za pravne osebe.