Izzivi projekta

Dnevni izzivi

  • pregled vseh novih predpisov z vidika odprave administrativnih ovir;
  • zbiranje pobud in predlogo ter njihova realizacija;
  • koordiniranje Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje;
  • evalviranje posameznih realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen;
  • nadaljnje izvajanje usposabljanj javnih uslužbencev za uporabo aplikacije MSP test – presoja učinkov na gospodarstvo.

Dolgoročni izzivi

  • postopna vpeljava konceptov boljše zakonodaje;
  • zmanjšanje števila predpisov za 10 %;
  • vpeljava rednih evalvacij predpisov po enem letu uporabe na podlagi opravljenega testa za mikro, mala in srednja podjetja (MSP test);
  • vzpostavitev enotnega sistema obravnave pobud in njihovo umeščanja v načrt dela posameznega ministrstva in v Enotno zbirko ukrepov;
  • vpeljava presoj učinkov na socialo, okolje, IT.