Področje gospodarstva in kohezije

Na področju gospodarstva in kohezije so bili realizirani prihranki v višini 13 milijonov evrov na letni ravni.

57% prihranka predstavlja ukrep Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu.

Ali veste, da …

… smo število obrtnih dejavnosti, ki potrebujejo obrtno dovoljenje, znižali iz 64 na 25.

… so ukinjene obvezne objave letnih poročil v Uradnem listu RS.

… smo uvedli elektronsko podporo za presojo učinkov predpisov na gospodarstvo – MSP test.