Področje statistike

Na področju statistike so bili realizirani štirje ukrepi in doseženi prihranki v višini 13,5 milijonov evrov na letni ravni.

Ali veste, da …

… podatke za popis prebivalstva pridobivamo iz uradnih evidenc in ne več na terenu.

… podatke za popis kmetijskih gospodarstev pridobivamo iz uradnih evidenc in ne več na terenu.