Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 15. 03. 2016

Kategorija: Kmetijstvo

Pristojni organi: MKGP

Predlog poenostavitve postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine

Pozdravljeni. Predlagam poenostavitev postopka prodaje kmetijskega zemljišča in predkupna pravica občine. Če želi lastnik prodati kmetijsko zemljišče mora Ponudbo za prodajo posredovati Upravni Enoti, na območju, kjer to kmetijsko...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 03. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Sporočanje odsotnosti na ZRSZ preko sodobnih telekomunikacijskih poti

Pozdravljeni. Kljub temu, da je pod rešenimi pobudami (http://www.stopbirokraciji.si/ze-realizirani-ukrepi/, XIII., delovno pravno področje) v dokumentu Real.ukrepi_DP_2013.doc za delovnopravno področje pod zap. štev. 1 - Sporočanje odsotnosti...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 03. 2016

Kategorija: Delovno pravno

Pristojni organi: MDDSZ

Elektronska komunikacija s ZRSZ

Pozdravljeni. Po elektronski pošti sem (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) obvestil osebno svetovalko, da sem namesto gmail pošte začel uporabljati nov elektronski naslov. Le-ta je od mene na nov elektronski naslov poslala zahtevo, da se...

Preberite več

Datum oddaje: 02. 03. 2016

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MNZ

Predlog za spremembo Zakona o orožju

Pozdravljeni. Predlagam spremembo Zakona o orožju. V orožnem listu se nahaja podatek o stalnem prebivališču. Ker Orožni list izkazuje (s sliko) pravico osebe NN s fotografijo do nošenja in/ali posesti orožja, naslov stalnega prebivališča...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 01. 2016

Pristojni organi: MNZ

Področje zasebnega varovanja

Pozdravljeni. Kot delodajalec smo zavezani za številne evidence in poročanja. Zakon za zasebno varovanje ZZasv-1 nam v 84. členu, 2. odstavek nalaga, da moramo upravljavcu evidenc (Inšpektorat RS za notranje zadeve) v osmih dneh sporočiti...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 01. 2016

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila namenjena prevozu invalidov

Spoštovani, vsako leto oddajamo novo vlogo za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. V našem primeru gre za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Odločbo o višjem dodatku za nego otroka imamo veljavno do...

Preberite več

Datum oddaje: 25. 01. 2016

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF, MZ

Izdaja nultih računov

Na vas se obračam v zvezi z izdajo nultih računov v zdravstvu. Kot zdravnik vidim težavo v tem, da izdani račun na noben način ne more ustrezati dejanskemu stanju. Plačilo zdravstvenim ustanovam je v pavšalnem znesku (izplačevano večinoma...

Preberite več

Datum oddaje: 14. 01. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Pridobivanje podatkov s strani Zemljiške knjige

Pozdravljeni. Pred časom sem postal lastnik nepremičnine, pogodbo smo sklenili pred notarjem, lastništvo se je vpisalo v ZK. Odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je dobil stari lastnik, saj nisem bil informiran, da je potrebno v...

Preberite več

Datum oddaje: 08. 01. 2016

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Vložitev vlog za pridobitev sredstev za invalidno osebo

Pozdravljeni. Zakaj moramo za sina ponovno vlagati vlogo za pridobitev sredstvev (pomoč in varstveni dodatek) na Center za socialno delo za sina, ki je invalid 1. kategorije? Vloge smo oddali novembra 2015, ki so bile odobrene in je prejel...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 01. 2016

Kategorija: Okolje in prostor

Pristojni organi: MOP

Povezljivost podatkov med občinami in GURS v primeru upravljanja večstanovanjskih stavb

Spoštovani. Upravnike večstanovanjskih stavb vodijo večje občine. Občine napišejo naslov stavbe in upravnika v računalnik in izdajo odločbo. Na Geodetski upravi se tudi vodi upravnika stavbe, vendar na del stavbe (ko, številka stavbe,...

Preberite več