Oddajte pobudo

EU vinjeta in skupni dokumenti

Področje: Promet
Pristojni organi: MzI
  • 24. 05. 2022Pobuda objavljena
  • 24. 05. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 16. 06. 2022Pobuda sprejeta in zaključena

Pobuda

Predlagam, da se oblikuje skupna elektronska EU vinjeta ter hkrati tudi skupen osebni in vozniški dokument.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za infrastrukturo

Skupen osebni in vozniški dokument:

Ministrstvo za infrastrukturo pojasnjuje, da Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (z vsemi spremembami in dopolnitvami) v Prilogi I določa vzorec vozniškega dovoljenja Evropske unije, materiale, ki se uporabljajo za izdelavo vozniških dovoljenj ter taksativno določa podatke, ki se zapisujejo na vozniško dovoljenje. Pri navedbi podatkov, ki so specifični za izdano dovoljenje, enoten vzorec vozniškega dovoljenja Evropske unije ne omogoča zapisa podatka, ki ni vezan na pravico do vožnje motornega vozila.

Navedba drugih podatkov na vozniškem dovoljenju kot so predpisani z Direktivo 2006/126/ES ter združevanje vozniškega dovoljenja z drugimi javnimi listinami oziroma identifikacijskimi dokumenti na enotnem obrazcu bi pomenila nepravilno izvajanje in nepravilni prenos pravnih aktov Evropske unije, za kar bi bili zoper Republiko Slovenijo sproženi predpisani postopki ugotavljanja kršitev.

Skupna elektronska EU vinjeta:

V zvezi s sistemi cestninjenja oziroma vinjetnim sistemom cestninjenja, kot enim izmed sistemov cestninjenja je potrebno poudariti, da posamezne države članice EU same določajo način cestninjenja na svojem omrežju cestninskih cest. Na področju zagotavljanja interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov se sicer izvajajo določene aktivnosti, vendar se delna unifikacija sistemov zaenkrat izvaja zgolj na področju cestninjenja težkih tovornih vozil. Področje cestninjenja osebnih vozil se sicer v zadnjem obdobju do določene mere dodatno regulira, vseeno pa zaenkrat še ne moremo govoriti o enotnem načinu cestninjenja oziroma enotni vinjeti za celotno ozemlje EU. Predhodno je namreč potrebno na nivoju EU zagotoviti enoten pristop glede tehničnih, organizacijskih, finančnih in pravnih zadev, povezanih z navedenim sistemom, šele nato bi se morebiti lahko pristopilo k izdelavi koncepta, ki bi bil sprejemljiv za vse države članice.