Oddajte pobudo

Manj formalistični postopki

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MGRT, MKGP
  • 20. 05. 2022Pobuda objavljena
  • 20. 05. 2022Pobuda posredovana v odziv

Pobuda

Člani skupščine LAS s CILJem so na svoji seji izpostavili, da je problem LASa (pristop CLLD), da je vse strogo formalistično, ker je vedno zadaj neko pravilo, sprejeto na ministrstvu ali kje drugje. Ko so člani na skupščini imajo občutek, da so glasovalni aparat. Možnost vključitve je v bolj zgodnjih fazah, ki pa zahtevajo veliko angažmaja, ampak pozneje so te možnosti preveč omejene, saj je treba delati v skladu z že sprejetimi pravili. Na začetku je več možnosti postavitve pravil, potem pa so te možnosti omejene. Dodatni denar prihaja po majhnih kvotah in je težko narediti večje premike. LAS je zelo dodelan državni birokratski ustroj, je pa pomemben za lokalni razvoj in preko LAS je dobilo območje veliko korist. Nemogoče pa se je poglobiti v vse postopke in pravila, ki jih je veliko. Za člane je to preveč zahtevno, še posebej za društva in posameznike.

Odgovor še ni na voljo