Oddajte pobudo

Potrdilo o prebivališču

Področje: Javna uprava
Pristojni organi: MNZ
  • 12. 05. 2022Pobuda objavljena
  • 12. 05. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 05. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Pozdravljeni.

Kot uporabnik storitev eUprave, ki je varen elektronski predal, predlagam, da je potrdilo o prebivališču na voljo uporabnikom v sistemu in ne da moram posebej oddati vlogo, plačati takso in potrdilo prejmem na dom. Po potrebi si ga sam natisnem preko e-uprave in s tem ne obremenjujem sebe s pošiljanjem vloge na organ in plačevanjem takse ter seveda tudi ne obremenjujem javnih uslužbencev na upravnih enotah.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrtva za notranje zadeve

Uvodoma pojasnjujemo, da Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16, 36/21 in 3/22 – ZDeb) v osmem odstavku 4. člena določa, da lahko izda potrdilo iz registra stalnega prebivalstva  upravna enota in diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, ki prejme zahtevo, ne glede na to, kateri organ je podatek evidentiral.

Hkrati vas seznanjamo, da lahko upravne enote že sedaj izdajajo elektronska potrdila o stalnem prebivališču/stalnem naslovu v tujini, ki vsebujejo digitalni podpis uradne osebe. Izdajajo jih neposredno iz registra stalnega prebivalstva ter jih posredujejo na elektronski naslov vlagatelja.

Za potrdila, ki se izdajajo iz registra stalnega prebivalstva tako v papirni kot tudi v elektronski obliki, je potrebno plačati ustrezno upravno takso, ki znaša 3,00 EUR, skladno s 1. točko tarifne številke 4 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/1630/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO, v nadaljevanju ZUT).

Takšne oprostitve so podrobneje navedene v III. poglavju ZUT, ki določa kdo ne plača upravne takse oziroma kateri dokumenti in dejanja so oproščeni plačila upravne takse.

V nadaljevanju vas v zvezi z vašim predlogom seznanjamo, da že potekajo aktivnosti, s katerimise bo za uporabnike eUprave poenostavila izdaja elektronskega izpisa podatkov iz uradne evidence, ki bo vključevala tudi podatke o stalnem prebivališču/stalnem naslovu v tujini.