Oddajte pobudo

Manj papirologije

Področje: Zdravstvo
Pristojni organi: MZ
  • 24. 05. 2022Pobuda objavljena
  • 24. 05. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 26. 05. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Kljub temu, da se v zadnjih letih nenehno govori o digitalizaciji oz. digitalni preobrazbi, pa le-ta več kot očitno nima nobenega vpliva na zmanjšanje birokracije v vsakdanjem življenju, manjše število obrazcev, papirjev, ki jih je potrebno izpolniti itd. Za moje pojme je zagotovo najbolj moteča naravnost obupna birokracija v zdravstvu, kjer je bistveno preveliko število vseh mogočih papirjev. Velik korak naprej bi storili že s tem, da bi digitalizirali vse zdravniške izvide, ki jih pacienti še vedno prejemamo kar v papirni obliki, čeprav bi jih lahko brez težav zamenjali z elektronsko verzijo v PDF obliki, ki bi jo pacientom poslali v oblak v nacionalnem zdravstvenem portalu. Zadržki glede "zasebnosti" so po mojem mnenju pri tem samo cokla razvoju in poleno pod noge tehničnemu napredku. Prav tako bi se mi zdelo nadvse potrebno, da bi v kar najkrajšem možnem času spravili v elektronsko obliko zdravstvene kartone pacientov pri njihovih osebnih zdravnikih, kar ima urejeno že večina evropskih držav. Enako velja za za moje pojme naravnost predpotopne izkaznice zdravstvenega zavarovanja (tako nacionalne, kot tudi evropske kartice), ki bi jih lahko brez kakšnih večjih težav preobrazili v brezstične in jih združili z osebnimi dokumenti (osebno izkaznico), kar bi bilo izjemno praktično za čisto vse uporabnike javnega zdravstva.

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrstva za zdravje

Že od leta 2015 je v Sloveniji vzpostavljen Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), kamor so izvajalci zdravstvene dejavnosti obvezani posredovati zdravstveno dokumentacijo. Delež pacientov, ki ima v CRPP vsaj en dokument,  že krepko presega  90%. V letošnjem letu bomo v sodelovanju med NIJZ in ZZZ dodatno vzpostavili vezavo plačila določenih zdravstvenih storitev na predhodno posredovanje ustreznega dokumenta v CRPP, kar bo še povečalo število elektronsko dostopnih dokumentov. Pacienti lahko do dokumentov dostopajo preko portala zVEM ali mobilne aplikacije zVEM, vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti pa ima možnost dostopa do dokumentov pacientov, ki jih obravnava, preko svojih informacijskih rešitev. Kljub temu, da je dostop do dokumentov v elektronski obliki omogočen pacientom, pa do nadaljnjega ohranjamo obvezo zagotavljanja izvidov za paciente (tudi) v papirni obliki, saj na ta način zagotavljamo dostop do seznanjenosti s svojimi izvidi vsem, tudi digitalno manj spretnim.

Strinjamo se, da je to pomemben naslednji korak k digitalizaciji zdravstva, zato smo med ukrepe načrta za okrevanje in odpornost vključili tudi aktivnost »Prehod na brezpapirno poslovanje«, ki naj bi izvajalcem zdravstvene dejavnosti prehod na popolnoma digitalno poslovanje. Skupina za pripravo načrta aktivnosti na tem področju se ustanavlja.

Po informacijah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije naj bi predvidoma od avgusta letos imetniki novih osebnih izkaznic svojo identiteto pri izvajalci zdravstvene dejavnosti izkazovali tudi z osebnimi izkaznicami. Uporabnik bo tako lahko tudi za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanje uporabljal le biometrično osebno izkaznico.