Oddajte pobudo

Ureditev predlog za projektno dokumentacijo

Področje: Okolje in prostor
Pristojni organi: MOP, MzI
  • 19. 05. 2022Pobuda objavljena
  • 19. 05. 2022Pobuda posredovana v odziv
  • 03. 06. 2022Pobuda sprejeta

Pobuda

Spoštovani.

Rad bi vas opozoril na nekonsistentnost pravil, ki določajo vsebino, predvsem pa obliko obrazcev, ki sestavljajo projektno dokumentacijo. Prilagam tudi povezave do neusklajenih dokumentov.

Najprej bi rad opozoril na precejšnje neskladje Uredbe o razvščanju objektov s Klasifikacijskim načrtom. V slednjem je namreč razvščanje objektov bistveno globlje razdelano kot v sami uredbi. Kdor se drži Uredbe, lahko nevede napačno klasificira objekt ki ga projektira.

Primer: projekt tehnološke opreme na glavnih železniških progah po Uredbi sodi pod klasifikacijo 2121 - Glavne in regionalne železniške proge. Po definiciji ločenega dokumenta z nazivom Klasifikacijski načrt (ki ga izdaja DRSI, torej organ v sestavi ministrstva), pa so npr. "SVTK naprave" razvščene pod ločen identifikator 2147.

Dodatno zmedo povzročajo zahteve klasifikacijskega načrta, ki definirajo obliko tabele z identifikatorji za potrebe arhiva. Ta tabela bi se morala nahajati na ključnih straneh projektne dokumentacije in bi pomagala pri kasnejših iskanjih po vsebini nekega projekta. Ta del ni sporen in je razumljiv. Sporno in nerazumljivo je to, da so bili v okviru istega Ministrstva izdani uradni obrazci, ki jih je potrebno vključiti v projektno dokumentacijo, v katere pa tabele z identifikatorji za arhiviranje ni možno vgraditi. Predpisani obrazci so namreč objavljeni v zaklenjeni .xlsx (Excel) obliki, v katerih ni moč spremeniti tako, da bi omogočili vnos identifikatorjev za arhiv. Edina rešitev je izdelava lastnih dokumentov, kar pa je na nek način dvojna potrata časa.

Če je država šla tako daleč, da je pripravila osnovne dokumente za delo (kar je mimogrede zelo pohvalno), bi morala obenem poskrbeti tudi za to, da se drži lastnih zahtev do izvajalcev storitev.

Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 

Uredba o razvrščanju objektov 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Odgovor pristojnega organa

Odgovor Ministrsta za okolje

Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov sta predpisa, objavljana na podlagi Gradbenega zakona. 
Oba sta zaradi novega zakona (GZ-1) v postopku prenove in računamo, da bosta v juniju ali najkasneje v začetku julija objavljana v Uradnem listu RS. 
Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo je interni akt DRSI. Njegova obvezna uporaba s predpisom ni predpisana. Zato je popolnoma jasno, da mora za uskladitev pravno zavezujočih aktov z dokumenti, ki pravno niso zavezujeojči, poskrbeti tisti, ki neobvezni dokument proipravlja oziroma posodablja. 
Na Ministrstvu za okolje in prostor skrbimo, da bosta nova Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov med seboj usklajena.